VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-T2375MX

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-T2375MX

KX-T2375MX

• Màn hình LCD 16 chữ số có đồng hồ
• Loa rảnh tay
• Trình quay số một chạm / tốc độ 30 trạm

KX-T2375MX

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Màn hình LCD 16 chữ số có đồng hồ
• Loa rảnh tay
• Trình quay số một chạm / tốc độ 30 trạm
• Tự động quay số
• Giới hạn cuộc gọi