KX-TS620MX

KX-TS620MX

KX-TS620MX

• Hỗ Trợ Caller ID
• Bản Ghi Nhớ Caller ID (50 mục)
• Ghi Nhớ 20 Số Gọi Sau Cùng
• Hệ Thống Trả Lời / Ghi Âm Tự Động (thời lượng ghi âm 15 phút)

KX-TS620MX

Đóng

Tính năng

• Hỗ Trợ Caller ID
• Bản Ghi Nhớ Caller ID (50 mục)
• Ghi Nhớ 20 Số Gọi Sau Cùng
• Phím Gọi Trực Tiếp (3 Số)
• Chức Năng Speakerphone
• Cổng song song (Data Port )
• Danh Bạ Điện Thoại 50 Mục
• Chức Năng Khóa Bàn Phím (Dial Lock)
• Giới Hạn Cuộc Gọi Đi
• Hệ Thống Trả Lời / Ghi Âm Tự Động