VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

KX-TS620MX

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

KX-TS620MX

KX-TS620MX

• Hỗ Trợ Caller ID
• Bản Ghi Nhớ Caller ID (50 mục)
• Ghi Nhớ 20 Số Gọi Sau Cùng
• Hệ Thống Trả Lời / Ghi Âm Tự Động (thời lượng ghi âm 15 phút)

KX-TS620MX

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

• Hỗ Trợ Caller ID
• Bản Ghi Nhớ Caller ID (50 mục)
• Ghi Nhớ 20 Số Gọi Sau Cùng
• Phím Gọi Trực Tiếp (3 Số)
• Chức Năng Speakerphone
• Cổng song song (Data Port )
• Danh Bạ Điện Thoại 50 Mục
• Chức Năng Khóa Bàn Phím (Dial Lock)
• Giới Hạn Cuộc Gọi Đi
• Hệ Thống Trả Lời / Ghi Âm Tự Động