KX-TSC11MX

KX-TSC11MX

KX-TSC11MX

• Hỗ Trợ Caller ID (FSK/DTMF)*
• Bản Ghi Nhớ Caller ID 50 mục *
• Phím Gọi Trực Tiếp (50 Số)

KX-TSC11MX

Đóng

Tính năng

• Hỗ Trợ Caller ID (FSK/DTMF) *
• Bản Ghi Nhớ Caller ID 50 mục *
• Phím Gọi Trực Tiếp (50 Số)
• Ghi Nhớ 20 Số Gọi Sau Cùng
• Màn Hình LCD 2 dòng với Đồng Hồ
• Phím Điều Hành Giúp Sử Dụng Dễ Dàng
• Khóa Bàn Phím (Dial Lock)
• Giới Hạn Cuộc Gọi Đi
• Tùy Biến Thời Gian Flash (80/90/100/110/200/250/300/400/600/700ms)
• Chèn Xung Pause (Time Delay)
• Chỉnh Âm Lượng Điện Tử
• Chỉnh Chuông: Tắt/Thấp/Cao
• Hoạt Động Bằng Nguồn Điện Thoại
• Quay Số Vừa Gọi (Redial)

* Cần đăng ký dịch vụ Caller ID và/hoặc Call Waiting. Xin liên hệ với công ty điện thoại địa phương để biết chi tiết.