KX-TG1312CX

KX-TG1312CX

KX-TG1312CX

• Hệ Máy Đôi: Gồm 2 Máy Con, 1 Đế Máy Mẹ và 1 Bộ Sạc
• Bản Ghi Caller ID *2 với 50 Tên&Số *1
• Màn Hình LCD Có Chiếu Sáng

KX-TG1312CX

Đóng

Tính năng

Hệ Máy Đôi: Gồm 2 Máy Con, 1 Đế Máy Mẹ và 1 Bộ Sạc

Màn Hình LCD Có Chiếu Sáng

Danh Bạ Điện Thoại 50 Tên/Số

Thời Gian Đàm Thoại Đến 17 giờ

Thời Gian Nghỉ Đến 150 Giờ

Ghi Nhớ 10 Số Vừa Gọi Đi (chỉ ghi Số)

9 Nút Gọi Trực Tiếp

Giới Hạn Cuộc Gọi Đi

Phím Điều Hành (Navigation Key)

14 Chuông Nhạc / 6 Kiểu Chuông Reo Trên Máy Con

Chức Năng Bộ Đàm (Máy Con - Máy Con *4)

Nhận Cuộc Gọi Bằng Nút Bất Kỳ

Chức Năng Đồng Hồ

Chức Năng Báo Reo (Alarm)

Chức Năng Khóa Bàn Phím (Key Lock)

Khả Năng Hiển Thị Đa Ngôn Ngữ

Chức Năng Định Vị Máy Con

6 cấp Âm Lượng Chuông

3 cấp Âm Lượng Tai Nghe

4 vạch Chỉ Báo Pin

7 giờ Sạc Pin

Có Thể Treo Tường (Máy Mẹ và Bộ Sạc *4)

Pin Sạc AAA (R03) Ni-MH

Bản Ghi Caller ID *2 với 50 Tên/Số *1