VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

UB-8325

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

UB-8325

UB-8325

 

• Chế Độ Máy Chiếu (Projector)
• Chế Độ Bảng Trắng (Whiteboard)
• Chế Độ Bảng Điện Tử (Electronic Board)

UB-8325

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Chế Độ Máy Chiếu (Projector)


• Công Cụ Vẽ Trên Desktop
• Chụp Ảnh Màn Hình
• In Lại Màn HìnhChế Độ Bảng Trắng (White Board)


• Chụp Ảnh Mặt Bảng
• Chức Năng Nhận Dạng Chữ ViếtChế Độ Bảng Điện Tử (Electronic Board)


• Nút Copy Hai Mặt Bảng
• Copy Nhiều Bản
• Scan, LưuTrữ, Phân Phối