UB-8325

UB-8325

UB-8325

 

• Chế Độ Máy Chiếu (Projector)
• Chế Độ Bảng Trắng (Whiteboard)
• Chế Độ Bảng Điện Tử (Electronic Board)

UB-8325

Đóng

Tính năng

Chế Độ Máy Chiếu (Projector)


• Công Cụ Vẽ Trên Desktop
• Chụp Ảnh Màn Hình
• In Lại Màn HìnhChế Độ Bảng Trắng (White Board)


• Chụp Ảnh Mặt Bảng
• Chức Năng Nhận Dạng Chữ ViếtChế Độ Bảng Điện Tử (Electronic Board)


• Nút Copy Hai Mặt Bảng
• Copy Nhiều Bản
• Scan, LưuTrữ, Phân Phối