VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

UB-T780

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

UB-T780

UB-T780

 

• Màn Hình Lớn 77-inch cho Bài Trình Bày Ấn Tượng Mạnh
• Mặt Bảng Bền Bỉ Chống Phản Xạ
• Bút Điện Tử Tiện Dụng

UB-T780

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Màn Hình Lớn 77-inch cho Bài Trình Bày Ấn Tượng

Mặt Bảng Bền Bỉ Chống Phản Xạ

Bút Điện Tử Tiện Dụng

Phần Mềm Thuận Tiện để Sử Dụng trong Lớp Học

Cài Đặt Driver và Phần Mềm Dễ Dàng