UB-T780

UB-T780

UB-T780

 

• Màn Hình Lớn 77-inch cho Bài Trình Bày Ấn Tượng Mạnh
• Mặt Bảng Bền Bỉ Chống Phản Xạ
• Bút Điện Tử Tiện Dụng

UB-T780

Đóng

Tính năng

Màn Hình Lớn 77-inch cho Bài Trình Bày Ấn Tượng

Mặt Bảng Bền Bỉ Chống Phản Xạ

Bút Điện Tử Tiện Dụng

Phần Mềm Thuận Tiện để Sử Dụng trong Lớp Học

Cài Đặt Driver và Phần Mềm Dễ Dàng