VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

UB-5310

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

UB-5310

UB-5310

• Dòng bảng Panaboard dễ sử dụng với Máy in lắp trong
• Chức năng in trên giấy thường nhiều bản (ngoại trừ UB-5310)
• Bảng Panaboard có thể sử dụng như Máy in PC

UB-5310

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

Dòng bảng Panaboard dễ sử dụng với Máy in lắp trong

Chức năng in trên giấy thường nhiều bản (ngoại trừ UB-5310)

Panaboard có thể sử dụng như Máy in PC

Panaboard có thể điều hành qua PC

Panaboard giúp tăng số người tham dự và tạo chú ý 100%

Panaboard tăng thêm hiệu quả và giảm thời gian họp

Panaboard có thể tùy ý treo tường hoặc lắp trên khung chân

Panaboard có khả năng copy nhiều trang, điều hành bằng mã logic và giao tiếp PC