VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

SP-ACD02

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

SP-ACD02

SP-ACD02

Bộ kiểm soát truy cập IP 2 cửa

• 2 cửa / 4 đầu đọc Hỗ trợ cửa/đầu đọc [Vào/ra]

• AES128, mã hóa dữ liệu

• Hỗ trợ kiểm soát truy cập cửa và giám sát cửa

• Tích hợp với Panasonic CCTV

SP-ACD02

Đóng

Chọn Màu

Features

• 2 cửa / 4 đầu đọc Hỗ trợ cửa/đầu đọc [Vào/ra]

• AES128, mã hóa dữ liệu

• Hỗ trợ kiểm soát truy cập cửa và giám sát cửa

• Tích hợp với Panasonic CCTV


Thiết bị tùy chọn


Đầu đọc thẻ


Phần mềm quản lý

Specs

SP-ACD02
2 cửa/4 đầu đọc
AES128, mã hóa dữ liệu
Hỗ trợ kiểm soát truy cập cửa và giám sát cửa