VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

SP-ACD05

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

SP-ACD05

SP-ACD05

Bộ kiểm soát truy cập IP 5 cửa

• 5 cửa/10 đầu đọc

• Hỗ trợ cửa/đầu đọc [Vào/ra]

• AES128, mã hóa dữ liệu

• Hỗ trợ kiểm soát truy cập cửa, kiểm soát truy cập thang máy và giám sát cửa

• Tích hợp với Panasonic CCTV

SP-ACD05

Đóng

Chọn Màu

Features

• 5 cửa/10 đầu đọc

• Hỗ trợ cửa/đầu đọc [Vào/ra]

• AES128, mã hóa dữ liệu

• Hỗ trợ kiểm soát truy cập cửa, kiểm soát truy cập thang máy và giám sát cửa

• Tích hợp với Panasonic CCTVThiết bị tùy chọnĐầu đọc thẻ

 Phần mềm quản lý