VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

SP-APH568 / SP-APL568

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

SP-APH568 / SP-APL568

SP-APH568(SP-APL568)

Thiết bị không dây cố định ngoài trời kết cấu chắc chắn

• Phạm vi tối đa 25km với ăng-ten bên ngoài

• Vỏ IP67 chống thấm nước ngoài trời

• [Tốc độ dữ liệu] Tối đa 108Mbps

• 48V PoE hỗ trợ kết nối Ethernet tối đa 100m

• Ăng-ten kép tăng cường khả năng nhận tín hiệu

SP-APH568 / SP-APL568

Đóng

Chọn Màu

Features

• Phạm vi tối đa 25km với ăng-ten bên ngoài

• Vỏ IP67 chống thấm nước ngoài trời

• [Tốc độ dữ liệu] Tối đa 108Mbps

• 48V PoE hỗ trợ kết nối Ethernet tối đa 100m

• Ăng-ten kép tăng cường khả năng nhận tín hiệu

Specs

SP-APH568 / SP-APL568
Tối đa 25km với ăng-ten bên ngoài
Vỏ IP67 chống thấm nước ngoài trời
Ăng-ten kép tăng cường khả năng nhận tín hiệu