VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

Duyệt tất cả Điều hòa Panasonic chính hãng

Điều hòa Panasonic chính hãng

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Danh mụcĐiều hòa Panasonic chính hãngSản phẩm khác

1 - 40 trong 40 kết quả

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.21E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-U9TKH-8CS-U9TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.48E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-U12TKH-8CS-U12TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.22E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-U18TKH-8CS-U18TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.0E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-U24TKH-8CS-U24TKH-8 false
CS-PU9TKH-8

CS-PU9TKH-8

i-Auto/ Inverter/ nanoe-G/ Công suất: 9,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 10,900,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.09E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-PU9TKH-8CS-PU9TKH-8 false
CS-PU12TKH-8

CS-PU12TKH-8

i-Auto/ Inverter/ nanoe-G/ Công suất: 12,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 13,300,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.33E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-PU12TKH-8CS-PU12TKH-8 false
CS-PU18TKH-8

CS-PU18TKH-8

i-Auto/ Inverter/ nanoe-G/ Công suất: 18,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 20,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.0E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-PU18TKH-8CS-PU18TKH-8 false
CS-PU24TKH-8

CS-PU24TKH-8

i-Auto/ Inverter/ nanoe-G/ Công suất: 24,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 27,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.7E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-PU24TKH-8CS-PU24TKH-8 false
CU/CS-N9SKH-8

CU/CS-N9SKH-8

i-Auto/ nanoe-G/ Công suất: 9,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 8,700,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 8700000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-N9SKH-8CU/CS-N9SKH-8 false
CU/CS-N12SKH-8

CU/CS-N12SKH-8

i-Auto/ nanoe-G/ Công suất: 12,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 11,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.1E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-N12SKH-8CU/CS-N12SKH-8 false
CU/CS-N18TKH-8

CU/CS-N18TKH-8

i-Auto/ nanoe-G/ Công suất: 18,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 17,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.7E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-N18TKH-8CU/CS-N18TKH-8 false
CU/CS-N24TKH-8

CU/CS-N24TKH-8

i-Auto/ nanoe-G/ Công suất: 24,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 24,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.4E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-N24TKH-8CU/CS-N24TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.58E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-VU9SKH-8CU/CS-VU9SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.9E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-VU12SKH-8CU/CS-VU12SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.9E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-VU18SKH-8 CU/CS-VU18SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.21E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-U9SKH-8CU/CS-U9SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.48E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-U12SKH-8CU/CS-U12SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.22E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-U18SKH-8CU/CS-U18SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.0E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-U24SKH-8CU/CS-U24SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 8519000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-KC9QKH-8CU/CS-KC9QKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.1297E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-KC12QKH-8CU/CS-KC12QKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.6752E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-KC18QKH-8CU/CS-KC18QKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.3793E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-KC24QKH-8CU/CS-KC24QKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.82E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-VZ9TKH-8CS-VZ9TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.19E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-VZ12TKH-8CS-VZ12TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.59E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-Z9TKH-8CS-Z9TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.86E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-Z12TKH-8CS-Z12TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.7E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-Z18TKH-8CS-Z18TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.7E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-Z24TKH-8CS-Z24TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.5584E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-E9RKH-8CU/CS-E9RKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.8225E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-E12RKH-8CU/CS-E12RKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.5824E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-E18RKH-8CU/CS-E18RKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.4559E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-E24RKH-8CU/CS-E24RKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.31E7 /vn/consumer/where-to-buy.html true false CU/CS-YZ9SKH-8CU/CS-YZ9SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.6E7 /vn/consumer/where-to-buy.html true false CU/CS-YZ12SKH-8CU/CS-YZ12SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.45E7 /vn/consumer/where-to-buy.html true false CU/CS-YZ18SKH-8CU/CS-YZ18SKH-8 false
CU/CS-C18FFH

CU/CS-C18FFH

Tủ đứng 1 chiều/tự động làm lạnh/khử mùi/ Công suất: 18,000

Giá tham khảo: 23,552,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.3552E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-C18FFHCU/CS-C18FFH false
CU/CS-C28FFH

CU/CS-C28FFH

Tủ đứng 1 chiều/tự động làm lạnh/khử mùi/ Công suất: 28,000

Giá tham khảo: 35,010,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.501E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-C28FFHCU/CS-C28FFH false
CU/CS-C45FFH

CU/CS-C45FFH

Tủ đứng 1 chiều/tự động làm lạnh/khử mùi/ Công suất: 45,000

Giá tham khảo: 46,467,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4.6467E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-C45FFHCU/CS-C45FFH false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4.2011E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-E28NFQCU/CS-E28NFQ false