VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

Duyệt tất cả Điều hòa một chiều

Điều hòa một chiều

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Danh mụcĐiều hòa một chiềuSản phẩm khác

1 - 23 trong 23 kết quả

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.21E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-U9TKH-8CS-U9TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.48E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-U12TKH-8CS-U12TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.22E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-U18TKH-8CS-U18TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.0E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-U24TKH-8CS-U24TKH-8 false
CS-PU9TKH-8
MỚI

CS-PU9TKH-8

i-Auto/ Inverter/ nanoe-G/ Công suất: 9,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 10,900,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.09E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-PU9TKH-8CS-PU9TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.33E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-PU12TKH-8CS-PU12TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.0E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-PU18TKH-8CS-PU18TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.7E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CS-PU24TKH-8CS-PU24TKH-8 false
CU/CS-N9SKH-8
MỚI

CU/CS-N9SKH-8

i-Auto/ nanoe-G/ Công suất: 9,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 8,700,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 8700000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-N9SKH-8CU/CS-N9SKH-8 false
CU/CS-N12SKH-8
MỚI

CU/CS-N12SKH-8

i-Auto/ nanoe-G/ Công suất: 12,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 11,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.1E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-N12SKH-8CU/CS-N12SKH-8 false
CU/CS-N18TKH-8
MỚI

CU/CS-N18TKH-8

i-Auto/ nanoe-G/ Công suất: 18,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 17,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.7E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-N18TKH-8CU/CS-N18TKH-8 false
CU/CS-N24TKH-8
MỚI

CU/CS-N24TKH-8

i-Auto/ nanoe-G/ Công suất: 24,000/ Sản xuất tại: Malaysia

Giá tham khảo: 24,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.4E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-N24TKH-8CU/CS-N24TKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.58E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-VU9SKH-8CU/CS-VU9SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.9E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-VU12SKH-8CU/CS-VU12SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.9E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-VU18SKH-8 CU/CS-VU18SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.21E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-U9SKH-8CU/CS-U9SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.48E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-U12SKH-8CU/CS-U12SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.22E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-U18SKH-8CU/CS-U18SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.0E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-U24SKH-8CU/CS-U24SKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 8519000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-KC9QKH-8CU/CS-KC9QKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.1297E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-KC12QKH-8CU/CS-KC12QKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.6752E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-KC18QKH-8CU/CS-KC18QKH-8 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.3793E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false CU/CS-KC24QKH-8CU/CS-KC24QKH-8 false