VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy /vn/consumer/where-to-buy.html false false F-KJSS111T-K false

Đèn năng lượng mặt trời F-KJSS111T-K

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

F-KJSS111T-K

• Đèn năng lượng Mặt trời theo công nghệ Nhật bản.
• Tấm nhiệt hấp thu ánh sáng mặt trời, lưu trữ năng lượng để làm sáng đèn, sạc điện thoại và các thiết bị khác.

Đèn năng lượng mặt trời F-KJSS111T-K

Đóng

Chọn Màu

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Đèn năng lượng mặt trời F-KJSS111T-K