VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy /vn/consumer/where-to-buy.html false false false

Hair Dryer EH-ND11-A/W645

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

EH-ND11-A/W645

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

1000W

Chế độ sấy Turbo (nhanh)

Dễ tạo kiểu tóc

Thông số kỹ thuật

Hair Dryer EH-ND11-A/W645
Màu sắc:
Color:Blue:Blue
Color:White:White
EH-ND11-A645 EH-ND11-W645
Thiết kế nhỏ gọn
2 lựa chọn tốc độ

Hỗ trợ

Hỗ trợ

for Hair Dryer EH-ND11-A/W645