EH-NE42-N

EH-NE42-N

EH-NE42-N645

• 1500W
• 2 Đầu phát Ion lắp ngoài
• Hoạt động êm (55dB)
• 3 tốc độ sấy
• 3 mức điều chỉnh nhiệt độ sấy
• Chức năng sấy mát
• Tay cầm gấp gọn

EH-NE42-N645

Đóng

Tính năng

1500W

2 Đầu phát Ion lắp ngoài

Hoạt động êm (55dB)

3 tốc độ sấy

3 mức điều chỉnh nhiệt độ sấy

Chức năng sấy mát

Tay cầm gấp gọn