EH-ND52-V

EH-ND52-V

EH-ND52-V645

• 1500W
• Hoạt động êm (49dB)
• 2 tốc độ sấy
• 3 mức điều chỉnh nhiệt độ sấy
• Chức năng sấy mát
• Tay cầm gấp gọn

EH-ND52-V645

Đóng

Tính năng

1500W

Hoạt động êm (49dB)

2 tốc độ sấy

3 mức điều chỉnh nhiệt độ sấy

Chức năng sấy mát

Tay cầm gấp gọn