VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy /vn/consumer/where-to-buy.html false false EH-ND52-V645 false

EH-ND52-V

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

EH-ND52-V

EH-ND52-V645

• 1500W
• Hoạt động êm (49dB)
• 2 tốc độ sấy
• 3 mức điều chỉnh nhiệt độ sấy
• Chức năng sấy mát
• Tay cầm gấp gọn

EH-ND52-V645

Đóng

Chọn Màu

Tính năng

1500W

Hoạt động êm (49dB)

2 tốc độ sấy

3 mức điều chỉnh nhiệt độ sấy

Chức năng sấy mát

Tay cầm gấp gọn