EH-KA22

EH-KA22

EH-KA22-V645

• 650W
• Thiết kế gọn nhẹ
• 4 phụ kiện đi kèm: Đầu thổi, đầu uốn lọn lớn
• Đầu sấy mau khô
• Đuôi dây xoay 360 độ linh hoạt
• 2 mức điều chỉnh chế độ sấy
• Độ dài dây: 1,8 m

EH-KA22-V645

Đóng

Tính năng

650W

Thiết kế gọn nhẹ

4 phụ kiện đi kèm: Đầu thổi, đầu uốn lọn lớn

Đầu sấy mau khô

Đuôi dây xoay 360 độ linh hoạt

2 mức điều chỉnh chế độ sấy

Độ dài dây: 1,8 m