EH-HS50

EH-HS50

EH-HS50-W645

• Máy kẹp tóc
• Hai đầu phát Ion lắp ngoài
• Mạ Ceramic (sứ)
• Đèn LED tín hiệu

EH-HS50-W645

Đóng

Tính năng

Máy kẹp tóc

Hai đầu phát Ion lắp ngoài

Mạ Ceramic (sứ)

Đèn LED tín hiệu