NI-317TV

NI-317TV

NI-317TVTRA

• Đế bàn ủi mạ chống dính
• Công suất 1000W

NI-317TVTRA

Đóng

Tính năng

Đế bàn ủi mạ chống dính

Công suất 1000W

Thông số kỹ thuật

NI-317TV
Mặt đế Titan chống dính