YL-691

YL-691

MC-YL691RN46

 

• Công suất điện vào:1500W
• Công suất hút:230W
• Dung lượng chứa bụi:15L
• Chức năng thổi
• Bộ lọc kháng khuẩn
• Đầu hút sang trọng 2 chế độ
• Thân cứng bền
• Màu:Đen đỏ

MC-YL691RN46

Đóng

Tính năng

Công suất điện vào: 1500W

Công suất hút: 230W

Dung lượng chứa bụi: 15L

Chức năng thổi

Bộ lọc kháng khuẩn

Đầu hút sang trọng 2 chế độ

Thân cứng bền

Màu: Đen đỏ