YL-695

YL-695

MC-YL695TN46

• Công suất điện vào: 1900W
• Công suất hút: 270W
• Dung lượng chứa bụi: 20L
• Chức năng thổi
• Bộ lọc kháng khuẩn
• Đầu hút sang trọng 2 chế độ
• Thân cứng bền
• Màu: Đen nâu

MC-YL695TN46

Đóng

Tính năng

Công suất điện vào: 1900W

Công suất hút: 270W

Dung lượng chứa bụi: 20L

Chức năng thổi

Bộ lọc kháng khuẩn

Đầu hút sang trọng 2 chế độ

Thân cứng bền

Màu: Đen nâu