#,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy false false false

Máy giặt cửa ngang NA-F107VC4VT

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

Máy giặt cửa ngang NA-F107VC4VT

NA-107VC

• Khối lượng giặt: 7kg
• Tiêu chuẩn Châu Âu
• Cửa lồng giặt rộng 33cm
• Cảm biến kép
• Cửa 2 lớp an toàn
• 15 chương trình giặt

Chọn Màu

Tính năng

Khối lượng giặt: 7kg


Tiêu chuẩn Châu Âu


Cửa lồng giặt rộng 33cm


Cửa lồng giặt rộng, dễ dàng sử dụng khi cho đồ vào máy giặt hoặc lấy ra.

Cảm biến kép


Cảm biến trọng lượng quần áo
Cảm biến xà phòng

Cửa 2 lớp an toàn


Tránh bị phỏng do độ nóng của cửa kiếng khi giặt ở chế độ nước nóng.

15 chương trình giặt

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Máy giặt cửa ngang NA-F107VC4VT