VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

1 - 38 trong 38 kết quả

TH-65EX600V
MỚI

TH-65EX600V

4K Ultra HD TV/4K Hexa Chroma Drive/Tấm nền siêu sáng/HDR

Giá tham khảo: 43,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4.3E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-55EX600V
MỚI

TH-55EX600V

4K Ultra HD TV/4K Hexa Chroma Drive/Màn hình IPS LED siêu sáng/HDR

Giá tham khảo: 25,900,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.59E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-49EX600V
MỚI

TH-49EX600V

4K Ultra HD TV/4K Hexa Chroma Drive/Màn hình IPS LED siêu sáng/HDR

Giá tham khảo: 19,400,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.94E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-43EX600V
MỚI

TH-43EX600V

4K Ultra HD TV/4K Hexa Chroma Drive/Màn hình IPS LED siêu sáng/HDR

Giá tham khảo: 15,100,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.51E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6.49E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-65DX700V

TH-65DX700V

3D TV/4K Ultra HD TV/Hexa Chroma Drive Plus/Tấm nền siêu sáng/HDR

Giá tham khảo: 49,900,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4.99E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-58DX700V

TH-58DX700V

3D TV/4K Ultra HD TV/Hexa Chroma Drive Plus/Tấm nền siêu sáng/HDR

Giá tham khảo: 28,490,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.849E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.899E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.349E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-49DX400V

TH-49DX400V

4K Ultra HD TV/Màn hình IPS LED/Khử nhiễu hạt/ Smart TV Lite

Giá tham khảo: 12,990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.299E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-49LX1V

TH-49LX1V

49”/4K Ultra HD TV/ Màn hình IPS LED siêu sáng/Êm dịu cho mắt

Giá tham khảo: 15,490,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.549E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-43DX400V

TH-43DX400V

4K Ultra HD TV/Màn hình IPS LED/Khử nhiễu hạt/Smart TV Lite

Giá tham khảo: 9,990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9990000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9490000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.12E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.54E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.16E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7600000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-40ES505V
MỚI

TH-40ES505V

Full HD TV/Tấm nền siêu sáng/Hexa Chroma Drive/TV thông minh

Giá tham khảo: 10,800,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.08E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-40ES501V
MỚI

TH-40ES501V

Full HD TV/Tấm nền siêu sáng/Hexa Chroma Drive/TV thông minh

Giá tham khảo: 10,800,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.08E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.699E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-55DS630VTH-55DS630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.189E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49DS630VTH-49DS630V false
TH-49LS1V

TH-49LS1V

49”/Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Êm dịu cho mắt

Giá tham khảo: 13,990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.399E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9290000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43DS630VTH-43DS630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 8990000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43DS600VTH-43DS600V false
TH-43CS600V

TH-43CS600V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/TV thông minh

Giá tham khảo: 9,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43CS600VTH-43CS600V false
TH-40DS490V

TH-40DS490V

40”/Full HD TV/Màn hình my Home Screen/Chia sẻ dễ dàng

Giá tham khảo: 7,190,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7190000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-40DS500V

TH-40DS500V

Full HD TV/Vidid Digital Pro/TV thông minh

Giá tham khảo: 7,990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7990000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-40DS500VTH-40DS500V false
TH-32DS510V

TH-32DS510V

32”/Màn hình IPS LED siêu sáng/Màn hình My Home Screen

Giá tham khảo: 6,050,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6050000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-32DS500V

TH-32DS500V

IPS LED LCD TV/Vidid Digital Pro/TV thông minh

Giá tham khảo: 6,050,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6050000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32DS500VTH-32DS500V false
TH-49E410V
MỚI

TH-49E410V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Hexa Chroma Drive

Giá tham khảo: 12,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.2E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-40E400V
MỚI

TH-40E400V

Full HD TV/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 9,700,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9700000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-32E400V
MỚI

TH-32E400V

LED LCD TV/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 6,500,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-49D410V

TH-49D410V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 9,990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9990000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49D410VTH-49D410V false
TH-43D410V

TH-43D410V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 7,390,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7390000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43D410VTH-43D410V false
TH-40D400V

TH-40D400V

Full HD TV/Vivid Digital Pro/Khử nhiễu hạt

Giá tham khảo: 6,890,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6890000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-40D400VTH-40D400V false
TH-32D410V

TH-32D410V

IPS LED LCD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 5,090,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5090000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D410VTH-32D410V false
TH-32D400V

TH-32D400V

IPS LED LCD TV/Vivid Digital Pro/Khử nhiễu hạt

Giá tham khảo: 5,090,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5090000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D400VTH-32D400V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4790000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D300VTH-32D300V false