VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

1 - 24 trong 24 kết quả

TH-49LX1V
MỚI

TH-49LX1V

49”/4K Ultra HD TV/ Màn hình IPS LED siêu sáng/Êm dịu cho mắt

Giá tham khảo: 20,700,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.07E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9.599E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-65DX700V

TH-65DX700V

3D TV/4K Ultra HD TV/Hexa Chroma Drive Plus/Tấm nền siêu sáng/HDR

Giá tham khảo: 67,290,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6.729E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-58DX700V

TH-58DX700V

3D TV/4K Ultra HD TV/Hexa Chroma Drive Plus/Tấm nền siêu sáng/HDR

Giá tham khảo: 39,490,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3.949E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.989E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.139E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.499E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-49DX400V

TH-49DX400V

4K Ultra HD TV/Màn hình IPS LED/Khử nhiễu hạt/ Smart TV Lite

Giá tham khảo: 16,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.6E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
TH-43DX400V

TH-43DX400V

4K Ultra HD TV/Màn hình IPS LED/Khử nhiễu hạt/Smart TV Lite

Giá tham khảo: 12,890,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.289E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.7E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
/vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2.19E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-55DS630VTH-55DS630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.53E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49DS630VTH-49DS630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.12E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43DS630VTH-43DS630V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.09E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43DS600VTH-43DS600V false
TH-43CS600V

TH-43CS600V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/TV thông minh

Giá tham khảo: 10,700,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.07E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43CS600VTH-43CS600V false
TH-40DS500V

TH-40DS500V

Full HD TV/Vidid Digital Pro/TV thông minh

Giá tham khảo: 9,600,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9600000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-40DS500VTH-40DS500V false
TH-32DS500V

TH-32DS500V

IPS LED LCD TV/Vidid Digital Pro/TV thông minh

Giá tham khảo: 6,900,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6900000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32DS500VTH-32DS500V false
TH-49D410V

TH-49D410V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 12,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.2E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49D410VTH-49D410V false
TH-43D410V

TH-43D410V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 9,300,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9300000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43D410VTH-43D410V false
TH-32D410V

TH-32D410V

IPS LED LCD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 5,900,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5900000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D410VTH-32D410V false
TH-40D400V

TH-40D400V

Full HD TV/Vivid Digital Pro/Khử nhiễu hạt

Giá tham khảo: 8,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 8000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-40D400VTH-40D400V false
TH-32D400V

TH-32D400V

IPS LED LCD TV/Vivid Digital Pro/Khử nhiễu hạt

Giá tham khảo: 5,600,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5600000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D400VTH-32D400V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D300VTH-32D300V false