VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

1 - 9 trong 9 kết quả

TH-49E410V
MỚI

TH-49E410V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Hexa Chroma Drive

Giá tham khảo: 11,190,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.119E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49E410VTH-49E410V false
TH-40E400V
MỚI

TH-40E400V

Full HD TV/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 9,090,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9090000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-40E400VTH-40E400V false
TH-32E400V
MỚI

TH-32E400V

LED LCD TV/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 6,090,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6090000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32E400VTH-32E400V false
TH-49D410V

TH-49D410V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 12,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.2E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-49D410VTH-49D410V false
TH-43D410V

TH-43D410V

Full HD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng vượt trội/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 9,300,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 9300000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-43D410VTH-43D410V false
TH-40D400V

TH-40D400V

Full HD TV/Vivid Digital Pro/Khử nhiễu hạt

Giá tham khảo: 8,000,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 8000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-40D400VTH-40D400V false
TH-32D410V

TH-32D410V

IPS LED LCD TV/Màn hình IPS LED siêu sáng/Vivid Digital Pro

Giá tham khảo: 5,900,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5900000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D410VTH-32D410V false
TH-32D400V

TH-32D400V

IPS LED LCD TV/Vivid Digital Pro/Khử nhiễu hạt

Giá tham khảo: 5,600,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5600000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D400VTH-32D400V false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false TH-32D300VTH-32D300V false