VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

Duyệt tất cả Sản phẩm nhà bếp

Sản phẩm nhà bếp

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Danh mụcSản phẩm nhà bếpSản phẩm khác

1 - 40 trong 60 kết quả

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5200000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-CT655MYUENN-CT655MYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5665000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-GF574MYUENN-GF574MYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3300000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-GT353NN-GT353 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6950000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-GD692SNN-GD692S false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3999000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-GD371MYUENN-GD371MYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2350000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3100000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-ST342MYUENN-ST342MYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2670000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-SM332MNN-SM332M false
NN-ST651M

NN-ST651M

Công suất vi sóng 1000W/ công nghệ Inverter/ Dung tích: 32L

Giá tham khảo: 4,600,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4600000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-ST651NN-ST651 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.19E7 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NN-DS596NN-DS596 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NU-SC100WNU-SC100W false
NB-H3800
MỚI

NB-H3800

Lò nướng chuyên nghiệp ngay tại nhà

Giá tham khảo: 3,490,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3490000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NB-H3800NB-H3800 false
NT-GT1WRA

NT-GT1WRA

Lò nướng bánh mỳ/ điều chỉnh nhiệt độ 3 mức/ Dung tích: 9L

Giá tham khảo: 900,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 900000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NT-GT1WRANT-GT1WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1790000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-SS40MX-SS40 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1350000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-GX1561WRAMX-GX1561WRA false
MX-GX1511W

MX-GX1511W

Công suất tối đa 450W/ cối nhựa cao cấp/ xay sinh tố & xay khô

Giá tham khảo: 1,200,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1200000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-GX1511WRAMX-GX1511WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1180000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-900MWRAMX-900MWRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1100000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-SM1031SRAMX-SM1031SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 860000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1550000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-H100WRAMJ-H100WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-L500SRAMJ-L500SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4200000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-DJ31SRAMJ-DJ31SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-DJ01SRAMJ-DJ01SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-SJ01WMJ-SJ01W false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2850000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-M176PWRAMJ-M176PWRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1550000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-68MWRAMJ-68MWRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3160000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-AC350MX-AC350 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-F800SRAMK-F800SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-F300WRAMK-F300WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2800000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-5076MWRAMK-5076MWRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3350000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-AC400WRAMX-AC400WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1350000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-SS1BRAMX-SS1BRA false
MX-GS1WRA

MX-GS1WRA

Công suất 600W/ máy xay và thanh xay/ Sản xuất tại: Trung Quốc

Giá tham khảo: 990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 990000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-GS1WRAMX-GS1WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 900000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-GH1WRAMK-GH1WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1250000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-GB1WRAMK-GB1WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NC-BG3000CSYNC-BG3000CSY false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NC-EG4000CSYNC-EG4000CSY false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1680000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NC-EG3000CSYNC-EG3000CSY false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1560000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false NC-EG2200CSYNC-EG2200CSY false
/vn/consumer/where-to-buy.html false false NC-EH22PWSYNC-EH22PWSY false