MK-GB1

MK-GB1

MK-GB1

Máy đánh trứng có bát

• Dung tích 3L
• 5 tốc độ đánh
• Động cơ 200W
• Thanh đánh trứng và đánh bột
• Có thể tháo rời như máy đánh trứng cầm tay

MK-GB1

Đóng