MK-GH1

MK-GH1

MK-GH1

Máy đánh trứng

• 5 tốc độ
• Động cơ 200W
• Thanh đánh trứng và trộn bột

MK-GH1

Đóng