MJ-68

MJ-68

MJ-68MWSP

• Phễu lưới bằng thép không gỉ
• Khóa an toàn
• Bộ ngắt điện tự động khi quá tải
• Màu Kem

MJ-68MWSP

Đóng

Tính năng

• Phễu lưới bằng thép không gỉ
• Khóa an toàn
• Bộ ngắt điện tự động khi quá tải
• Màu Kem