Hợp tác chiến lược giữa Panasonic và UNESCO

Panasonic và Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đã thiết lập quan hệ đối tác nhằm quảng bá và bảo vệ những di sản vô giá của nhân loại.

Panasonic và UNESCO Ký kết Thỏa thuận Đối tác Chiến lược

Di sản Thế giới thể hiện những giá trị độc đáo và vĩnh cửu cho thế giới của chúng ta. Panasonic và Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đã thiết lập quan hệ đối tác nhằm quảng bá và bảo vệ di sản vô giá này.

Panasonic and UNESCO Partnership Logo

Hợp tác Bảo vệ Di sản Toàn cầu

Hướng tới lễ kỷ niệm 100 năm thành lập công ty vào năm 2018, cam kết bảo vệ môi trường kết hợp với các hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường sẽ được đặt làm giá trị trung tâm và trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả những mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi.

Thông qua việc hợp tác với Trung tâm Di sản Thế giới để phát hành Lịch Di sản Thế giới với từ năm 1995, chúng tôi luôn nỗ lực phổ biến tầm quan trọng của việc bảo tồn các Di sản Thế giới. Tháng 5 năm 2011, Panasonic và Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm “thúc đẩy các hoạt động giáo dục môi trường cho thế hệ tương lai thông qua chương trình giáo dục môi trường toàn cầu Di sản Thế giới” và “nâng cao và duy trì nhận thức về việc bảo vệ Di sản Thế giới”.

Snapshot at Panasonic Eco Learning Program

Bên cạnh các hoạt động truyền thông trên phạm vi toàn cầu và hỗ trợ về công nghệ cũng như thiết bị nghe nhìn 3D, Panasonic đã thực hiện nhiều hoạt động giáo dục về môi trường như Cuộc thi Panasonic Nhật ký Xanh và chương trình Di sản Thế giới cho Trẻ em từ tháng 6 năm 2011.

Thông qua việc gia hạn hợp đồng đối tác thêm 2 năm, Panasonic và Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO tiếp tục góp phần bảo vệ môi trường thông qua chương trình Di sản Thế giới và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy sự phát triển của thế hệ tiếp theo.

Image of children at Eco Picture Diary Contest

Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO đã ghi nhận “Quan hệ đối tác mới này với Panasonic hỗ trợ mạnh mẽ cho việc đạt được sứ mệnh của chúng tôi. Đây là ví dụ tuyệt vời về tinh thần hợp tác có tác dụng thúc đẩy cả suy nghĩ và hành động cho việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường”.

Thông tin liên quan