Chính sách Phát triển bền vững

Là một thực thể trong cộng đồng, tồn tại hài hòa với xã hội và môi trường toàn cầu, chúng tôi sẽ đóng góp cho sự phát triển của một tương lai bền vững thông qua hoạt động kinh doanh.

1. Sản phẩm, Dịch vụ và Giải pháp

Bằng sự hợp tác với khách hàng và đối tác toàn cầu, chúng tôi sẽ phát triển một tương lai bền vững cho xã hội bằng cách tạo ra các giải pháp và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới.

2. Nơi làm việc và Cộng đồng Địa phương

Là một công ty toàn cầu, chúng tôi sẽ cung cấp các cơ hội cho việc đối thoại, tạo môi trường làm việc thoải mái và nơi thuận lợi cho sự phát triển của toàn bộ nhân viên công ty, những người chia sẻ triết lý kinh doanh của chúng tôi.
Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng văn hóa và các giá trị, đồng thời góp phần vào sự phát triển của địa phương thông qua việc chú trọng giải quyết một số vấn đề.

3. Chuỗi Cung ứng

Chúng tôi hiểu tác động của các hoạt động kinh doanh của mình tới môi trường và xã hội do đó chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà cung cấp để thúc đẩy quy trình cung ứng có trách nhiệm hơn với xã hội.

4. Tập đoàn Đa Thành phần

Chúng tôi sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các chính phủ, ngành công nghiệp, xã hội, nhân viên, người tiêu dùng, nhà đầu tư, các Tổ chức Phi chính phủ và các chuyên gia để đưa ra những đề xuất cho chính sách công và các quy tắc toàn cầu của ngành.

5. Nguồn nhân lực và Sự đổi mới

Chúng tôi sẽ thúc đẩy văn hóa hợp tác nhằm tối đa hóa tri thức chuyên môn và khả năng của toàn bộ nhân viên. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các cơ hội phát triển nghề nghiệp để tạo ra nguồn nhân lực chuyên nghiệp giúp mang lại nhiều thay đổi cho xã hội và đưa ra những giải pháp đổi mới để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu.

6. Môi trường

Hướng tới một xã hội bền vững, chúng tôi sẽ phấn đấu phát triển doanh nghiệp của mình thông qua việc tạo ra giá trị môi trường. Vì mục đích này, chúng tôi sẽ giải quyết những thách thức về môi trường thông qua các hoạt động kinh doanh của công ty và sẽ mở rộng sáng kiến về môi trường dựa trên sự hợp tác với các bên liên quan.

Thông tin liên quan