Thông điệp từ Chủ tịch Tập đoàn

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng dân số toàn cầu và sự phát triển nhanh chóng của các nền kinh tế mới nổi, nhiều vấn đề xã hội, bao gồm suy thoái môi trường, khan hiếm thực phẩm và những vấn đề vệ sinh và y tế ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, khi nền kinh tế của các nước này đã tăng trưởng đáng kể, các vấn đề mới như bất bình đẳng và những vấn đề liên quan tới lao động cũng phát sinh. Những vấn đề này tác động lẫn nhau, vượt ra ngoài biên giới quốc gia và những phạm trù truyền thống. Việc giải quyết các vấn đề này cần sự hợp tác chặt chẽ hơn của các tổ chức quốc tế, các chính phủ, ngành công nghiệp, doanh nghiệp và từng cá nhân của xã hội đồng thời mỗi người phải thực hiện vai trò riêng của mình chủ động hơn.

Triết lý quản trị của Panasonic từ khi thành lập là: “Chúng ta phải đóng góp sức lực của mình vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội, sự phồn thịnh của người dân thông qua các hoạt động kinh doanh, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới”. Trong xã hội ngày nay, chúng tôi nhất định cần phải thực hiện triết lý quản trị này để góp phần giải quyết các vấn đề nêu trên. Với việc xác định chắc chắn quan điểm này, chúng tôi đã quyết định làm rõ và thiết lập Chính sách Phát triển bền vững bằng văn bản cho công ty. Thông qua hoạt động của mình, Panasonic hướng tới xây dựng một tương lai bền vững và đóng vai trò như một thực thể của xã hội nhằm giúp tạo ra sự hài hòa trong xã hội và môi trường toàn cầu.

Panasonic President Kazuhiro Tsuga

Tuy nhiên, thực tế là trong hai năm qua—năm tài khóa 2012 và năm 2013—Panasonic đã thua lỗ đáng kể và do đó gây ra bất lợi lớn cho xã hội. Chúng tôi không thể cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng coi trọng thực sự và chúng tôi hoàn toàn chấp nhận rằng đây là kết quả của việc chưa đóng góp thỏa đáng để giúp giải quyết các vấn đề xã hội. Hiểu được tình hình hiện tại của mình, chúng tôi sẽ tiến hành nhiều cuộc cải cách trong kế hoạch quản lý trung hạn bắt đầu vào năm tài khóa 2014. Và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để cải thiện kết quả kinh doanh và từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng, bắt đầu bằng việc xác định “giá trị khách hàng” trước tiên.

Tại Panasonic, từ lâu chúng tôi đã phát triển mảng điện tử tiêu dùng làm hạch tâm thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Bằng việc lấy hạch tâm này làm trung tâm cho toàn bộ các hoạt động và phát triển, mục đích của chúng tôi là tiếp tục đem lại "cuộc sống tốt đẹp hơn" cho khách hàng của mình ở nhiều không gian và lĩnh vực khác nhau nơi họ sinh sống như tại nhà, trong cộng đồng, công ty, trên những cuộc hành trình và phương tiện giao thông. “Cuộc sống tốt đẹp hơn” là cuộc sống ổn định, thoải mái, thuận tiện, an toàn và an ninh hơn hiện tại. Trong mỗi không gian này, các ngành công nghiệp có sự liên quan chặt chẽ với một không gian có sẵn. Mục đích của chúng tôi là chủ động xây dựng quan hệ hợp tác với các công ty chính trong những ngành công nghiệp này và liên kết chặt chẽ với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.

Trong những năm tới, chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác kinh doanh trên toàn cầu nhằm chứng tỏ đầy đủ sức mạnh cá nhân và khả năng của toàn bộ nhân viên của công ty và phá vỡ các khuôn khổ hiện tại để tạo ra giá trị lớn hơn. Mục tiêu của chúng tôi là đem lại "Một Cuộc sống Tốt đẹp hơn Một Thế giới Tươi đẹp hơn” cho từng khách hàng của công ty. Tôi xin cám ơn các bạn đã thấu hiểu và không ngừng hỗ trợ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thông tin liên quan