Contact Us Panasonic Vietnam Co.,Ltd.


Plot J1-J2 Thăng Long Industrial Park, Đông Anh Dist., Hà Nội - Việt Nam*Business Hours : Mon to Fri - 8.00am to 5.30pm


Service Center

Floor 2, LOD Building, Nguyễn Phong Sắc Str., Cầu Giấy Dist, Hà Nội - Việt NamFloor 1, Quinimex Biulding, 28 Nguyễn Thị Diệu Str., Ward 6, Dist 3, Hồ Chí Minh City - Việt Nam*Business Hours : Mon to Fri - 8.00am to 5.30pm


Panasonic Sales Vietnam (Ha Noi)


Floor 2, LOD Building, Nguyễn Phong Sắc Str., Cầu Giấy, Hà Nội - Việt Nam*Business Hours : Mon to Fri - 8.00am to 5.30pm


Panasonic Sales Vietnam (Ho Chi Minh)


Floor 7, Etown 1, 364 Cộng Hòa Str., Ward 13, Tân Bình Dist, Hồ Chí Minh City - Việt Nam
  • Telephone: +84 8 3 8 131 001
  • Fax : +84 8 3 8 131 009

*Business Hours : Mon to Fri - 8.00am to 5.30pm