LUMIX GH6 ljetna promocija– Uslovi i odredbe promocije

LUMIX GH6 ljetna promocija– Uslovi i odredbe promocije

Kupite fotoaparat ili komplet LUMIX GH6 od prodavca učesnika i dobijte besplatno Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu od 128GB

Email: Panasonic@promotion-support.com

Promotivni period: 1.jul 2022 – 30. septembar 2022.

Period za zahtjeve: 1. jul 2022 – 31. oktobar 2022.

1. ORGANIZATOR

1.1. LUMIX GH6 ljetna promocija (u daljem tekstu „Promocija“) promoviše Panasonic Marketing Europe GmbH, organizaciona jedinica Češka Republika, sa sjedištem u Pragu 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, poštanski broj 186 00, IČ: 24655121, upisana u Trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak A, umetak 71469, kao ogranak Panasonic Marketing Europe GmbH, čije je sjedište na adresi Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka („Organizator“).

2. PODOBNOST

2.1. Promocija se odnosi na stanovnike sljedećih država: Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Francuska/Francuska [uključujući Korziku], Monako, DROM-COM [samo euro zona], Njemačka, Austrija, Mađarska , Italija, Litvanija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora. („Države učesnice“).

2.2. Učesnik mora imati najmanje 18 godina („Učesnik“).

2.3. Da bi učestvovao u Promociji, Učesnik mora kupiti jedan od LUMIX GH6 fotoaparata ili kompleta („kvalifikovani proizvodi“), kao što je opisano u Dodatku 1, od Prodavca učesnika („Prodavac učesnik“) u Državi učesnici u okviru perioda promocije i registrovati kvalifikovane proizvode u skladu sa ovim uslovima i odredbama na stranici za registraciju koju (https://panasonic-lumixgh6.benamic.com/bs/?country_promotion=51) hostuje naš partner za saradnju Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, („Benamic“), pružajući tražene informacije navedene u tački 4. Svi Prodavci učesnici su navedeni na https://www.panasonic.com/ba/consumer/fotoaparati-i-video-kamere-learn/lumix/lumix-gh6-summer-promotion.html i u Dodatku 2. Također, provjerite kod svog lokalnog prodavca da li oni učestvuju u ovoj promociji.

2.4. Zaposleni kod Organizatora, u njegovim podružnicama, njihove porodice, zastupnici i druga lica direktno uključena u ovu Promociju, nemaju pravo na učestvovanje. Promocija je otvorena samo za Učesnike koji kupuju za vlastitu upotrebu, odnosno za krajnje korisnike. Organizator zadržava pravo provjere podobnosti Učesnika i/ili isključenja Učesnika po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Preprodavci ne smiju podnositi zahtjeve u ime svojih kupaca. Registracija i zahtjevi od strane Prodavca učesnika, zaposlenih kod Prodavca učesnika i porodica zaposlenih, nisu dozvoljeni. Organizator će prihvatiti zahtjeve sa Amazon Marketplace-a samo ako je preprodavac naveden kao jedan od Prodavaca učesnika u ovoj kampanji. Zahtjev će biti odbijen za bilo kojeg trećeg preprodavca na platformi Amazon Marketplace. Organizator neće prihvatiti zahtjeve za proizvode kupljene putem platforme eBay.

2.5. Svi kvalifikovani proizvodi moraju biti novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupovina polovnih, obnovljenih ili prepravljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan država učesnica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualnog vlasništva Panasonic grupe kompanija, neće se kvalifikovati za ovu promociju.

3. POKLONI

3.1. Pokloni osigurani za učestvovanje u promociji su Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128GB

3.2. Pokloni koji se nude u okviru ove promocije su nezamjenjivi, neprenosivi i ne postoji mogućnost gotovine ili kredita.

3.3. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128GB se nudi samo do isteka zaliha.

3.4. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pravo da osigura alternativne poklone iste ili veće vrijednosti bez prethodnog obavještenja. 

4. PROCES PODNOŠENJA ZAHTJEVA

4.1. Da biste zatražili poklon, jednostavno registrujte kvalifikovani proizvod online na stranici za registraciju koju hostuje Benamic ovdje https://panasonic-lumixgh6.benamic.com/bs/?country_promotion=51 .

4.2. Zahtjevi vezani za kvalifikovane proizvode, kupljene prije ili poslije perioda promocije, smatrat će se nevažećim.

4.3. Da bi zatražio poklon, Učesnik mora dostaviti sljedeće obavezne informacije na odredišnu stranicu, navedenu u tački 4.1:

1) Lični podaci (Zvanje, ime i prezime, adresa, država, adresa e-pošte i broj mobilnog telefona)

2) Detalji o proizvodu (naziv proizvoda, naziv prodavnice/ime Prodavca učesnika, datum kupovine, serijski broj, otpremljena slika serijskog broja i bar koda, otpremljena slika fakture ili bilo koji drugi dokaz o kupovini proizvoda (dostaviti dokument koji prikazuje naziv Prodavca učesnika, datum kupovine i broj modela proizvoda).

4.4 Kada se registrujete, dobit ćete e-mail potvrde sa pristupom vašem ličnom portalu na Benamic-u, gdje možete vidjeti napredak obrade vašeg zahtjeva.

4.5. Vremenski period za podnošenje zahtjeva je period zahtjeva. Prijave podnijete prije ili poslije perioda zahtjeva, neće biti prihvatljive za Promociju. Učesnik treba osigurati da račun sadrži naziv kupljenog proizvoda (broj modela), naziv prodavnice i datum kupovine.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, serverske kvarove, kvarove internet stranica ili štetu bilo koje vrste, u mjeri u kojoj to onemogućava Učesnika ili ga na drugi način ometa u učestvovanju u Promociji. Ako online registracija nije moguća iz tehničkih razloga, dostupan je naš tim za podršku.

4.7. Zahtjevi dostavljeni faksom, telefonom, e-poštom ili poštom, neće biti prihvaćeni. Nečitljivi, nekompletni ili izmjenjeni obrasci zahtjeva ili ankete smatrat će se nevažećim, kao i obrasci zahtjeva koji nisu popunjeni u skladu sa ovim uslovima i odredbama.

4.8. Benamic će potvrditi zahtjev Učesnika u skladu sa ovim uslovima. Zahtjevi ne vrijede u odnosu na prihvatljive proizvode vraćene Prodavcu Učesniku, a Učesnik zamjenjuje kvalifikovani proizvod ili prima puni povrat novca, u kojem slučaju Organizator ima pravo zahtijevati vraćanje bilo kojeg poklona. Radi izbjegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne zabranjuje pravo Učesnika da koristi svoja primjenjiva zakonska ili garantna prava.

4.9. Organizator neće obraditi zahtjev ako Učesnik ne dostavi važeću kopiju računa, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i bar koda.

5. PROCES OTKUPA

5.1 Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128GB šalje se na adresu koju je Učesnik naveo prilikom registracije za zahtjev.

5.2. Ako nije moguće isporučiti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu od 128GB zbog nevažeće ili netačne adrese koju je Učesnik dao, Organizator neće biti u obavezi da vrši dalju istragu.

5.3. Rizik od propadanja i slučajnog gubitka Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128GB prelazi na Učesnika po otpremi.

5.4. Isporuka poklona će se izvršiti u roku od 3 mjeseca od trenutka kada Učesnik ispuni uslove Promocije.

5.5. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti ispoštovati rok isporuke naveden u odjeljku 5.4 iz razloga za koje Organizator nije odgovoran (nedostupnost Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128GB), Organizator obavještava Učesnika o tome bez odlaganja i istovremeno obavještava Učesnika o očekivanom novom datumu isporuke. Slučajem nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128GB u ovom smislu se smatra posebno neuspjeh dobavljača Organizatora da izvrši isporuku na vrijeme; ako je Organizator zaključio kongruentnu transakciju, ni Organizator ni njegov dobavljač nisu u kršenju ili Organizator nije u obavezi da izvrši nabavku u pojedinačnom slučaju. Slučajem nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128GB također se smatraju i nepredviđene okolnosti kao što je to bilo koji događaj više sile.

6. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Odgovorni kontrolor podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Njemačka; data_protection@eu.panasonic.com.

6.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Važi Politika privatnosti Organizatora koja se može naći na:

https://www.panasonic.com/ba/obavjestenje-o-privatnosti-kompanije.html

6.3. Podatke o ličnosti će prikupljati i obrađivati Benamic u ime Organizatora. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Tipovi prikupljenih podataka uključuju podatke o ličnosti, detalje o proizvodu i bankovne podatke kao što je navedeno pod 4.3.

6.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će prikupljati, obrađivati i čuvati podatke isključivo u svrhu izvođenja Promocije. Za registraciju proizvoda kod Organizatora ili marketing putem e-maila od strane Organizatora podatke će prikupljati Organizator ukoliko je Učesnik na to dao saglasnost prilikom registracije. Ako je Učesnik dao saglasnost na marketing putem e-maila, podaci o ličnosti navedeni pod 4.3 će također biti prikupljeni, obrađeni i sačuvani u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca će se uporediti i ažurirati datim podacima ove promocije.

6.5. U svrhu izvođenja promocije, obrada vaših podataka o ličnosti se zasniva na članu 6 (1) (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka („GDPR“). Obrada vaših podataka o ličnosti u svrhu marketinga putem e-maila se zasniva na članu 6 (1) (a) GDPR.

6.6. Nikakvi podaci o ličnosti Učesnika neće biti proslijeđeni trećim licima niti će im oni biti stavljeni na raspolaganje za korištenje, bez njihovog pristanka. Izuzetak postoji za treća lica, između ostalog, agencije kojima je povjereno izvršenje Promocije, koje će prikupljati, čuvati i koristiti podatke u svrhu izvršenja Promocije. Treća lica se pridržavaju GDPR-a i imaju uspostavljene neophodne sigurnosne mjere koje su dogovorene sa Organizatorom u pisanoj formi i imaju potpisane ugovore o obradi podataka.

6.7. Benamic će čuvati podatke o ličnosti Učesnika onoliko dugo koliko je to potrebno u skladu sa zakonskim zahtjevima i u pravne svrhe i, ako nije neophodno da se čuvaju duže, obrisat će ih najkasnije 12 mjeseci nakon zaključenja Promocije.

6.8. Učesnik može, u bilo kojem trenutku, povući svoju saglasnost za marketing, putem e-maila i odjaviti se sa biltena. Može se povući klikom na vezu ka „Centru za upravljanje pretplatom na bilten“ koji se nalazi u svakom e-mailu za bilten, preko vašeg MyPanasonic naloga ili kontaktiranjem Organizatora na data_protection@eu.panasonic.com.

6.9. Učesnik ima pravo, u bilo kojem trenutku, na besplatne informacije o sačuvanim podacima o ličnosti Učesnika, njihovom porijeklu i primaocu i svrsi obrade podataka i, ako je primjenjivo, pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje ovih podataka u okviru primjenjivih zakonskih odredbi, slanjem zahtjeva na data_protection@eu.panasonic.com.

7. OPĆI USLOVI

7.1. Slanjem zahtjeva za poklon, smatra se da su Učesnici pročitali i prihvatili ove uslove i odredbe.

7.2. Organizator zadržava pravo provjere podobnosti svih zahtjeva kako bi se zaštitio od lažnih, nevažećih ili ponavljajućih zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, zahtjev od Učesnika da dokaže da nije vratio kvalifikovani proizvod u roku od 30 dana od datuma isporuke. Zlonamjerni ili lažni unosi ili tvrdnje koji inače ne ispunjavaju ove uslove i odredbe, bit će poništene.

7.3. Organizator zadržava pravo da, po vlastitom nahođenju, izmjeni ove uslove i odredbe u bilo kojem trenutku i da izmjeni ili povuče ovu Promociju u bilo kojem trenutku.

7.4 Za praćenje lažnih zahtjeva, Organizator zadržava pravo na unakrsne provjere povrata proizvoda kod relevantnih Prodavaca učesnika u odnosu na primljene zahtjeve. Organizator zadržava pravo da uskrati refundaciju ako postoji sumnja na slanje netačnog ili lažnog zahtjeva.

7.5 Ove uslove i odredbe regulišu zakoni Republike Njemačke, isključujući međunarodno konfliktno pravo, posebno Konvenciju UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obavezne odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazi Vaše prebivalište ili registrovana kancelarija, ostaju nepromjenjene i imat će prednost u slučaju sukoba sa odredbama njemačkog zakona. Sudovi u Wiesbadenu u Njemačkoj će imati isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojeg spora ili potraživanja koji proizilaze iz ove Promocije ili u vezi sa njom.

7.6. Ako bilo koja tačka ovih uslova i odredbi bude nevažeća, važenje preostalih uslova i odredbi ostaje nepromenjeno.

Dodatak 1 – kvalifikovani proizvodi

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Dodatak 2 – Prodavci učesnici

Foto-Print-Zunic Doo - www.fotozunic.com