Fotografija EW1411
Vrijeme punjenja Približno 15 sati
Potrošnja energije Približno 1 W
Frekvencija pumpe 1.400 pulsiranja u minuti*
Vodni pritisak Interdentalno: Približno 590 kPa (oko 6,0 kp/cm²)/MLAZ: Približno 590 kPa (oko 6,0 kp/cm²)/USIS ZRAKA (REGULARNO): Približno 390 kPa (oko 4,0 kp/cm²)/USIS ZRAKA (BLAGO): Približno 200 kPa (oko 2,0 kp/cm²)
Vrijeme rada Približno 15 minuta *, cca. 60 minuta **/(na 20 ⁰C kada se potpuno napuni)
Kapacitet spremnika Približno 130 ml/(oko 35 sekundi *, oko 120 sekundi **)
Dimenzije (Š x V x D) Kućište: 197 x 59 x 75 mm/(Ne uključujući mlaznicu)/Punjač: 40 x 93 x 98 mm
Masa Kućište: Približno 305 g (uključujući mlaznicu)/Punjač: Približno 180 g
Akustična buka u zraku 65 (dB (A) pri 1 pW)
NAPOMENE * Pri upotrebi načina USIS ZRAKA (REGULARNO)/** Pri upotrebi INTERDENTALNOG načina rada/Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.