Fotografija EH-XR10
OPĆENITO Izvor napajanja Pogledajte tipsku pločicu na adapteru za naizmjeničnu struju. (Automatska konverzija napona)
Vrijeme punjenja Približno 2 sata
Akustička buka Manje od 30 dB (udaljenost 20 cm)
FUSNOTA Obavještenje Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.