Fotografija Uređaj na paru za lice EH-XS01

Uređaj na paru za lice EH-XS01

Potrošnja struje 290 W
Napon Naizmjenični napon 220-240 V
Veličina kućišta (ŠxVxD) 10,4cm x 16,3cm x 14,8cm
Težina Približno 700 g (samo kućište)
Para Nanojonizirana para
Stopa pražnjenja pare 6 ml/min.
Temperatura pare 40 °C (na udaljenosto od pribl. 20 cm od vrha nastavka)
Napomene * Sve vrijednosti su približne