Uslovi kampanje „Ljetna promocija LUMIX”*.

Uslovi kampanje „Ljetna promocija LUMIX”*.

1. Organizator

Organizator kampanje „Ljetna promocija LUMIX” (u nastavku „kampanja”) je Panasonic Marketing Europe GmbH sa sjedištem na adresi Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden (u nastavku „mi”).

2. Produženje garancije i uslovi učestvovanja

Produženje garancije od 2 godine* za proizvod LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K koji je dio kampanje, biti će besplatno dodatno produženo za još 1 godinu ako kupite LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K – u periodu trajanja kampanje od 15. 8. 2021. do 30. 9. 2021. (u nastavku „period kampanje”) u bilo kojoj našoj ovlaštenoj trgovini – i registrirate LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K od 15. 8. 2021. do 31. 10. 2021. u skladu s ovim uslovima kampanje na našoj stranici kampanje.

„Saznajte više” u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Mađarskoj, Holandiji, Norveškoj, Portugalu, Švicarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španiji, Austriji, Belgiji, Češkoj, Irskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Estoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji, Litvaniji.

https://www.panasonic.com/ba/consumer/fotoaparati-i-video-kamere-learn/lumix/lumix-summer-promotion.html

ili LUMIX PRO u Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, Austriji, Belgiji

https://www.lumixpro.panasonic.com/

stranici „My Panasonic” u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Mađarskoj, Holandiji, Norveškoj, Portugalu, Švicarskoj, Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Španiji, Austriji, Belgiji

https://my.panasonic.eu/

Da biste to napravili, jednostavno napravite račun za LUMIX PRO ili My Panasonic, ovisno o tome šta je dostupno u vašoj državi. Ako već imate račun za LUMIX PRO ili My Panasonic, dodajte kupljeni LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K svojim registriranim proizvodima.

Ako kupite kvalificirani LUMIX DC-S5KE-K, registrirajte se na stranici LUMIX PRO (https://www.lumixpro.panasonic.com/). Ako kupite kvalificirani LUMIX DC-S5E-K i imate bar jedan kvalificirani objektiv LUMIX PRO, registrirajte se na stranici LUMIX PRO (https://www.lumixpro.panasonic.com/). Ako ste kupili samo kvalificirani LUMIX DC-S5E-K, registrirajte se na stranici My Panasonic (https://my.panasonic.eu/). Provjerite koji se proizvodi LUMIX PRO kvalificiraju (https://www.lumixpro.panasonic.com/).

Zatim registrirajte LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K navođenjem sljedećih obaveznih podataka:

1) gdje je kupljen proizvod koji učestvuje u kampanji
2) datum kupovine
3) broj modela proizvoda koji učestvuje u kampanji
4) serijski broj proizvoda koji učestvuje u kampanji
5) prenesite fakturu/račun kupovine

Produženje garancije ostvarit će se samo ako proizvod registrirate u periodu kampanje i navedete prethodno spomenute obavezne podatke. Stoga popunite te podatke kad na odgovarajućoj stranici promocije registrirate proizvod koji učestvuje u kampanji (na stranici „Saznajte više” / ili stranici LUMIX PRO / My Panasonic, potražite gore URL-ove početnih stranica) u periodu kampanje. Kad se registrirate, dobit ćete pristup potvrdi o produženju garancije. On će služiti kao dokaz o registraciji u periodu kampanje u slučaju garancijskog zahtjeva.

U slučaju garancijskog zahtjeva, potrebno je predočiti potvrdu o produženju garancije i originalni račun za kupovinu s aktualnim brojem fakture i iskazanim PDV-om kako bi se ostvario garancijski servis. Ako su prethodno navedeni vaši lični podaci netačni ili nepotpuni, produženje garancije neće biti odobreno.

Promoter se ne može smatrati odgovornim ni za kakve kvarove ni oštećenja tehničke prirode, oštećenja hardvera, softvera, poslužitelja ili web-mjesta koji bi sprječavali učesnika ili mu na neki drugi način onemogućavali učešće u kampanji sve dok promoter za to nije odgovoran.

Registracije primljene putem faksa, telefona, e-pošte ili obične pošte neće se uzimati u obzir.

Nečitke, mijenjane ili nepotpune registracije ili takve koje nisu usklađene s ovim uslovima kampanje smatraju se nevažećima. Ako ste kupili DC-S5KE-K, registrirajte komplet (koji se sastoji od tijela i objektiva) istovremeno pod DC-S5KE-K, a ne kao dvije zasebne registracije (npr. samo tijelo i samo objektiv). Zasebne registracije neće biti prihvaćene.

U sljedećim zemljama stranice za registraciju nisu dostupne i dobit ćete pristup potvrdi o produženju garancije preko prodavca u trenutku kupovine Proizvoda kampanje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, u papirnom ili elektronskom obliku.

3. Godinu dana besplatnog članstva u programu LUMIX PRO

Ako u bilo kojoj ovlaštenoj trgovini kupite LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K u periodu kampanje i na vezi navedenoj ovdje registrujete fotoaparat LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K između 15. 8. 2021. i 31. 10. 2021. na web-mjestu LUMIX PRO na adresi https://www.lumixpro.panasonic.com/ uz navođenje obaveznih podataka definiranih u klauzuli 2. ovih uslova kampanje i u skladu s ovim uslovima kampanje, kvalifikujete se i za 1 godinu besplatnog članstva u programu LUMIX PRO.

Kad promoter potvrdi valjanost registracije, moći ćete koristiti sve prednosti dostupne članovima programa LUMIX PRO kluba kao što je navedeno na stranici www.lumix-pro.com u periodu od 1 godine od registracije, uključujući relevantne prednosti dodijeljene svakom nivou članstva. Kad istekne godinu dana, možete odabrati produženje članstva za još jednu godinu na postojećem dodijeljenom nivou članstva, plaćanjem naknade za odgovarajući nivo članstva, najkasnije do kraja perioda od datuma registracije kod promotera, dok ne istekne godinu dana, kao što je objašnjeno na adresi www.lumix-pro.com. Ako nakon toga odlučite da nećete platiti naknadu za postojeći nivo članstva, vaš će se nivo članstva automatski spustiti na najniži nivo.

Nakon plaćanja naknade za nastavak članstva na postojećem nivou, imati ćete 14-dnevno pravo na odustajanje. Više informacija dostupno je na adresi www.lumix-pro.com.

Nakon slanja registracije putem interneta, vaš nivo članstva će se ažurirati te će vam biti dodijeljen jedinstven broj članstva i primit ćete paket dobrodošlice. Broj članstva i paket dobrodošlice bit će obavezni za korištenje usluga relevantnih za dodijeljeni nivo članstva. Da biste saznali više, pročitajte Česta pitanja na adresi www.lumix-pro.com.

Promoter neće obrađivati obrazac za registraciju ako tokom perioda kampanje nisu navedeni tačni podaci, ako vam je nivo članstva već dodijeljen i ako je već potvrđena valjanost registracije.

U periodu od 6 sedmica od datuma registracije za program LUMIX PRO, dobit ćete paket dobrodošlice [koji sadrži i vašu člansku karticu]. Registracije poslane prije ili nakon perioda od 15. 8. 2021. do 31. 10. 2021. neće se kvalificirati za ovu kampanju.

Promoter zadržava pravo na provjeru kvalificikacija svih registracija kako bi se zaštitio od krivotvorenih, nevaljanih ili ponavljanih registracija, uključujući, bez ograničenja, zahtijevanje od učesnika da dokaže da nije vratio/vratila LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K u roku od 28 dana nakon datuma registracije. Ako je LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K vraćen, registracija je napravljena u zloj namjeri, lažna je ili na neki drugi način ne zadovoljava uslove kampanje, registracija se proglašava nevažećom, a članstvo ostvareno putem ove kampanje bit će poništeno.

4. Učesnici

Učešće je moguće licima starim 18 ili više godina.

5. Naši garancijski uslovi

U svakom drugom smislu primjenjuju se opšti uslovi garancije, koji se mogu naći ovdje:
https://www.panasonic.com/ba/jamstvo.html

6. Zaštita podataka

Primjenjuje se naš pravilnik o zaštiti privatnosti, koji se nalazi ovdje:
https://www.panasonic.com/ba/jamstvo.html

7. Razno

Produženje garancije i jednogodišnje besplatno članstvo u programu LUMIX PRO koje se nudi u ovoj kampanji nisu zamjenjivi, nisu prenosivi i nije dostupna zamjena u gotovini ili kreditu.

Smatra se da ste, učešćem u ovoj kampanji, pročitali ove uslove kampanje i da ih prihvatate.

Promoter zadržava pravo da, u bilo kojem trenutku, izmijeni ove uslove kampanje ili da, u bilo kojem trenutku, izmijeni ili prekine ovu kampanju.

8. Neefikasnost pojedinačnih klauzula

Ako se bilo koja klauzula ovih uslova kampanje proglasi nevaljanom, to neće uticati na valjanost preostalih uslova kampanje.

Ako imate još pitanja, obratite se telefonski Panasonicovu centru za korisničku podršku: Njemačka +49 40 - 55 55 88 55* (po redovnoj cijeni za fiksne pozive vašeg telefonskog operatera; cijene s mobilnih mreža mogu se razlikovati). Austrija +43 1 - 2 67 60 67* (po cijeni lokalnih poziva austrijske fiksne mreže; cijene se mogu razlikovati za pretplatnike na mobilnu telefoniju). Tu vas može registrirati osoblje putem telefona. Zatim će vam potvrda o produženju jamstva biti dostavljena poštom.
(Contact details will be localized per NSC)

*Ta promocija ne vrijedi u Velikoj Britaniji.
*Imajte na umu da se originalni garancijski period u vašoj državi može razlikovati. U sljedećim državama u kojima ste kupili proizvod originalni garancijski period je 1 godina:

1) […]

*Pozivi s njemačkih i austrijskih fiksnih i mobilnih telefona besplatni su iz odgovarajuće države.
(Radno vrijeme: pon. – pet. 9:00 – 17:00, osim na državne praznike).