Poruka brenda

Korporativni brend

Logo of Panasonic

Naziv brenda Panasonic je nastao 1955. i prvo se upotrebljavao kao brend za zvučnike. Radi se o kombinaciji riječi „pan” (sve) i „sonic” (zvučno) koje govore o prenošenju zvuka koji naša kompanija stvara svijetu. Od 2008. godine se koristi kao korporativni brend koji predstavlja kompaniju, proizvode i usluge.

Obećanje brenda

Panasonic je posvećen stvaranju boljeg života I boljeg svijeta stalnim doprinosom evoluciji društva i sreći ljudi širom svijeta.

Slogan brenda

A Better Life, A Better World