Inicijative za reciklažu sirovina transformišu način proizvodnje

Panasonic pretvara dotrajale kućne aparate u obnovive sirovine

Panasonic preobražava proces proizvodnje sagledavajući budući kraj životnog vijeka proizvoda i primjenjuje "proizvodnju zasnovanu na reciklaži". Sa napretkom tehnologija za reciklažu krajnji cilj je da, umjesto otpada za deponije, željezo, bakar i plastika postanu vrlo vrijedne sirovine za proizvodnju novih proizvoda. 

Podrška potpunom izbacivanju plastike raste sve više što se svijet okreće "kružnoj ekonomiji", koja ne stvara otpad. Električni kućanski aparati su napravljeni od metalnih, staklenih i plastičnih dijelova. Sve je veći pritisak na to da se ovi materijali prikupljaju i ponovo koriste umjesto da se jednostavno bacaju. Panasonic je razvio tehnologiju, način proizvodnje i opremu za efikasno prikupljanje i korištenje vrijednih sirovina koje se dobijaju iz dotrajalih kućanskih aparata i za njihovo pretvaranje u materijale za proizvodnju.

Proizvodnja zasnovana na reciklaži ima dva cilja. Jedan je da se maksimalno smanji upotreba prirodnih sirovina a maksimalno poveća upotreba recikliranih sirovina. Drugi je da se smanji na nulu količina otpada koji se stvara tokom proizvodnje. 

Stvaranje proizvoda od recikliranih sirovina

Za prikupljanje sirovina iz starih kućanskih aparata i njihovo recikliranje potrebne su napredne tehnologije. Osim što maksimalno smanjuje količinu početne sirovine tako što smanjuje težinu i veličinu proizvoda u fazi proizvodnje, Panasonic provodi i inicijative za prikupljanje većih količina recikliranih sirovina tako što uvodi nove tehnologije u svojim centrima za reciklažu.

Najvažniju dimenziju reciklaži sirovina daje rad koji se obavlja u Panasonic-ovom centru za ekološke tehnologije (PETEC), centru za reciklažu osnovanom 2000. u prefekturi Hyogo, u Japanu. U centru PETEC Panasonic uspješno prikuplja vrijedne sirovine kao što su plastika, željezo i bakar, veoma velikog stepena čistoće, iz starih televizora, rashladnih uređaja, frižidera i mašina za veš. 

Fotografija: Dotrajali kućni uređaji isporučuju se u PETEC. Dotrajali kućni uređaji prevoze se na viljuškaru u skladište PETEC-a.
Fotografija: Na pogonskoj liniji PETEC fabrike, radnici koriste električni odvijač da rastave dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti.
Fotografija: Reciklirane sirovine velike čistoće sakuplja osoblje koje nosi zaštitne rukavice.

Proces sortiranja i recikliranja plastičnih dijelova, na primjer, je veoma zahtjevan. Postoje različite vrste smola, koje izgledaju isto ali se moraju razvrstati prije početka procesa recikliranja. PETEC je osmislio sistem visoko preciznog sortiranja koji omogućava razvrstavanje i prikupljanje ovisno o vrsti smole i uz veliki stepen čistoće. Ovakvo razvstavanje je moguće uz pomoć metode za prepoznavanje vrste plastike koja koristi svjetlost bliskog infracrvenog područja. Od pomiješanih vrsta smole izdvajaju se tri vrste plastike - polipropilen, polistiren, i ABS (akrilonitril butadien stiren) i prikupljaju se sa 99 postotnom čistoćom.

Sistem za visoko precizno razvrstavanje plastike pomoću tehnologije koja koristi svjetlost bliskog infracrvenog područja.

Fotografija: Unutar sistema za visoko precizno razvrstavanje plastike pomoću svjetlosti bliskog infracrvenog područja.

Dobijene smole velike čistoće odnose se da bi započele svoju novu ulogu kao reciklirani materijal

Fotografija: Razvrstana smola
Fotografija: Reciklirani materijal se otprema iz PETEC centra. Viljuškari voze reciklirani materijal natovaren u vrećama.

Dobijene reciklirane sirovine velike čistoće počinju novi život kao "proizvodi od recikliranih sirovina". Reciklirana smola nalazi se u unutarnjim dijelovima rashladnih uređaja, frižidera i induktivnih grijača. Vakuum izolacija koja koristi staklenu vunu recikliranu iz katodnih cijevi televizora koristi se u novim frižiderima. Šireći ove tehnologije za recikliranje sirovina sa lokalne sredine u Japanu na cijeli svijet, Panasonic želi doprinijeti postizanju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (SDG) i ostvarivanju održivog društva.

17 ciljeva održivog razvoja (SDG)

Slika: Ciljevi održivog razvoja. Prvi cilj: Svijet bez siromaštva, drugi cilj: Svijet bez gladi, treći cilj: Zdravlje i blagostanje, četvrti cilj: Kvalitetno obrazovanje, peti cilj: Jednakost između polova, šesti cilj: Čista voda i sanitarni uslovi, sedmi cilj: Pristupačna energija iz čistih izvora, osmi cilj: Dostojanstven rad i ekonomski rast, deveti cilj: Industrija, inovacije i infrastruktura, deseti cilj: Smanjenje nejednakosti, jedanaesti cilj: Održivi gradovi i zajednice, dvanaesti cilj: Odgovorna potrošnja i proizvodnja, trinaesti cilj: Očuvanje klime, četrnaesti cilj: Očuvanje života u vodi, petnaesti cilj: Očuvanje života na kopnu, šesnaesti cilj: Mir, pravda i snažne institucije, sedamnaesti cilj: Partnerstvom do ciljeva, ovi razvojni ciljevi će ostate zajednički za sve zemlje širom svijeta u periodu do 2030.
Slika: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [globalna internet stranica]