Projekat održivih morskih plodova stavlja okoliš ispred svega, u sami centar

Panasonicove korporativne kafeterije nude ribu koja je uzgajana u skladu s kriterijima održivosti.

Zbog rasta svjetske populacije, morskim resursima prijeti iscrpljenje. Panasonicove korporativne kafeterije koriste se kao pozornica za prosvjetljivanje ljudi na različite načine, uključujući uvrštavanje "održivih morskih plodova" - morskih plodova proizvedenih primjenom održivih praksi - u njihove jelovnike, čime se također želi pridonijeti postizanju cilja 14 (život ispod vode) UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

17 ciljeva održivog razvoja (SDG)

Slika: Ciljevi održivog razvoja. Cilj 1: svijet bez siromaštva, cilj 2: svijet u kojem nema gladi, cilj 3: dobro zdravlje i blagostanje, cilj 4: kvalitetno obrazovanje, cilj 5: jednakost spolova, cilj 6: čista voda i sanitarni uslovi, cilj 7: pristupačna i čista energija, cilj 8: dostojanstven rad i ekonomski rast, cilj 9: industrija, inovacije i infrastruktura, cilj 10: smanjenje nejednakosti, cilj 11: održivi gradovi i zajednice, cilj 12: odgovorna potrošnja i proizvodnja, cilj 13: klimatske aktivnosti, cilj 14: život ispod vode, cilj 15: život na kopnu, cilj 16: mir, pravda i snažne institucije, goal 17: Partnerstva za ciljeve - ovi razvojni ciljevi će se dalje usklađivati širom svijeta kako budemo napredovali prema 2030. godini.

Prekomjerni ribolov i akvakultura doprinose stalnom porastu potrošnje vodenih resursa. Ako se ne poduzmu mjere za njegovo sprečavanje, buduće generacije možda neće moći uživati u ribama i školjkama. Kako bi sačuvao ove darove okeana i rijeka za one koji dolaze nakon nas, Panasonic od marta 2018. godine u svoje korporativne kafeterije uvodi jela od održivih morskih plodova. Ovo je prva inicijativa takve vrste u kompaniji čije je sjedište u Japanu.  

Održivi morski plodovi odnose se na morske proizvode za koje su proizvođači u industriji ribarstva i akvakulture koristili održive metode proizvodnje, vodeći računa o upravljanju resursima, okolišu i društvu. Od januara 2020. godine održiva morska hrana uvrštena je u jelovnike u 30 korporativnih kafeterija, a Panasonic nastoji da do kraja fiskalne 2020. godine takve proizvode uvede u oko 100 svojih kafeterija koje uslužuju više od 100.000 njegovih zaposlenika u Japanu.  

Fotografija: Ulaz u Panasonicovu korporativnu kafeteriju. Izloženi su plakati i baneri za održive morske plodove. Mnogo ljudi je u redu.
Fotografija: Izbor jela s održivim morskim plodovima. Ostrige pržene u dubokom ulju iz prefakture Miyagi. Bijela riža i miso supa servirani na tabli.
Fotografija: Panasonicovi zaposlenici jedu jela ponuđena u jelovniku korporativne kafeterije koja nudi održive morske plodove.

Certificiranje održivih morskih plodova za konzumaciju

Jedna od inicijativa za zaštitu morskih resursa koja se promovira širom svijeta je postupak odabira održivih morskih plodova. Kao sistemi za certificiranje uspostavljeni su Vijeće za očuvanje mora (Marine Stewardship Council, MSC) i Vijeće za očuvanje akvakulture (Aquaculture Stewardship Council, ASC). Ako potrošači počnu birati morske proizvode s etiketom koja potvrđuje da su certificirani prema jednom od ovih sistema, povećat će se broj prerađivača u ribarskoj industriji koji žele steći takve certifikate. To će dovesti do zaštite morskog bogatstva.

Slika: Etiketa MSC certifikata. Potvrdu o MSC certifikatu daje Vijeće za očuvanje mora za održive i pravilno proizvedene riblje proizvode. Etiketa sadrži sljedeće.
Slika: Etiketa ASC certifikata. Potvrdu o ASC certifikatu daje Vijeće za očuvanje akvakulture za odgovoran uzgoj riba kako bi umanjilo opterećenje okoliša na okoliš i društvo. Etiketa sadrži sljedeće.

Panasonic se suočio sa zastrašujućim preprekama prilikom uvođenja održivih morskih plodova. Da bi mogao tvrditi da se u ponudi jelovnika njegovih kafeterija koriste održivi morski plodovi, sve kompanije koje su uključene u lanac opskrbe - ne samo dobavljači morskih proizvoda, nego i uvoznici, trgovci na veliko, prerađivači, distributeri i ugostitelji - moraju ispunjavati za to određene uslove. Lanac nadzora (Chain of Custody, CoC) garantira da je osigurana sljedivost, pri čemu zahtijeva da te kompanije ispune dugi niz uslova za dobivanje certifikata.

Put isporuke certificiranih morskih proizvoda

Slika: “Certificiranje lanca nadzora je potrebno za sve procese obrade morskih proizvoda.” Ovaj dijagram prikazuje put isporuke certificiranih morskih proizvoda. Za pružatelje morskih proizvoda potreban je MSC ili ASC certifikat. CoC certifikacija je također potrebna za uvoznike, trgovce na veliko, prerađivače, distributere i ugostitelje. Nakon dobivanja svih ovih certifikata, korporativne kafeterije mogu posluživati održive morske plodove.

Da bi maksimizirao efikasnost ove inicijative, Panasonic ubrzava svoje napore van kompanije. Ova kompanija aktivno pruža podršku drugim kompanijama, potičući ih da uvedu održive morske plodove u ponudu svojih korporativnih kafeterija kako bi drastično proširili priznavanje takvih proizvoda. Također pruža ugostiteljima podršku za stjecanje CoC certifikata.

Panasonic se nada da će kroz aktivnosti podizanja svijesti potaknuti veliku promjenu u ponašanju potrošača. Osnovna ideja je da zaposlenici probaju i cijene održive morske plodove i pričaju drugima o tome. Kroz kontinuirani napredak ove i sličnih inicijativa, kompanija želi pridonijeti očuvanju morskih resursa i ostvarenju održivog društva.

Fotografija: Pult za služenje hrane u Panasonicovoj korporativnoj kafeteriji. Izloženi su plakati s informacijama o održivim morskim plodovima. Plakati opisuju
Fotografija: Sveobuhvatni pogled na Panasonicovu korporativnu kafeteriju. Veliki broj ljudi jede.
Slika: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [globalna internet stranica]