Osnovni pristup ljudskim resursima

1) Participativno upravljanje: Autonomni pojedinci stavljaju princip „klijent prije svega” u praksu. 2) Evaluacija zasnovana na performansama: Evaluacija i tretman zasnovani na trenutnim sposobnostima i performansama. 3) Poštovanje zaposlenih: Odličan odnos između kompanije i njenih zaposlenih.

„Ljudi su osnova poslovanja. Razvijte ljude prije nego što napravite proizvode.”
Tokom svoje historije, Panasonic je dosljedno stavio prioritet na razvoj ljudskih resursa zasnovan na ovoj filozofiji. Osnovni element naše politike ljudskih resursa je izgradnja dobitnih odnosa između kompanije i zaposlenih kroz niz inicijativa, koji proizilaze iz principa participativnog upravljanja, evaluacije zasnovane na učinku i poštovanja zaposlenih. U suštini, ovaj pristup znači da istovremeno ostvarujemo dva cilja: održavanje rasta u poslovanju i omogućavanje zaposlenima da postignu samo-ispunjenje kroz svoj rad. Na ovaj način ćemo postići da Panasonic bude odgovarajući radnicima, što će kao rezultat imati ispunjenije radno okruženje.

Obuka i razvoj zaposlenih

Razvoj ljudskih resursa

Kao što upućuje fraza „Uspjeh poslovanja zavisi od zaposlenog”, rast i razvoj poslovanja se ne može realizovati bez razvoja ljudi. Razvoj ljudskih resursa treba obavljati svakodnevnim upravljanjem i to je jedna od najosnovnijih odgovornosti menadžera.

Menadžeri trebaju imati na umu da menadžer mora pokrenuti inicijativu za donošenje inovacija sebi kako bi inovacije donosili drugima. Važno je da se na odgovarajući način izvodi razvoj ljudskih resursa kako bi se poboljšao kvalitet članova osoblja i stimulirao njihov lični rast.

Stoga je Panasonic stvorio svoju „Politiku ljudskih resursa” 1957. godine, koji uključuje „Osnovnu svrhu razvoja ljudskih resursa”, „Zahtjeve za sve zaposlene u grupaciji Panasonic” i „Osnovna uputstva za menadžere”. U cilju primjene ovih politika na globalnom nivou, kreirali smo „Politiku razvoja ljudskih resursa” koja sadrži osnovnu filozofiju u razumljivijim frazama i konciznijem obliku. Politika ljudskih resursa se dijeli sa svim zaposlenima u Panasonicu radi promovisanja rasta svakog pojedinca i stvaranja radne površine koja doprinosi ličnom rastu.

Politika razvoja ljudskih resursa (odlomak)

I. Osnovna svrha razvoja ljudskih resursa
Razviti ljude da dobro shvate Panasonicovu filozofiju upravljanja (BBP) kako bi se trudili da izvršavaju svoje odgovornosti zasnovane na filozofiji; posebno navesti ljude da praktikuju 'Zahtjeve za sve zaposlene u grupaciji Panasonic' kako je navedeno u nastavku.

II. Zahtjevi za sve zaposlene u grupaciji Panasonic
Sljedeće tačke moraju ispuniti sve zaposleni u grupaciji Panasonic. Očekuje se da će svi ih zaposleni koristiti kao smjernice i težiti daljem razvoju.

 1. Praktikovati filozofiju upravljanja
 2. Uvijek pokazati da ste spremni na izazove
 3. Nastaviti da razmišljate i djelujete inovativno
 4. Poštovanje različitosti i inkluzije
 5. Imati globalna shvatanja i ideje

III. Osnovne smjernice za menadžere
U nastavku su date osnovne smjernice za menadžere koji moraju biti ispunjeni kako bi „razvili ljude prije proizvodnje proizvoda”.

 1. Pokažite jasno vodstvo zasnovano na snažnim uvjerenjima
 2. Stvorite organizaciju i kulturu koja zaposlenima omogućava da ispune svoj potencijal
 3. Ohrabrite druge da se razviju
 4. Pružite prilike da preuzmete nove izazove i postignete svoje ciljeve
 5. Stvoriti radna mjesta u kojima se raznolikost vrednuje i poštuje
 6. Cijenite napore svog osoblja
 7. Razvijte zdrave odnose sa zaposlenima