Uslovi kampanje " S1/S1R/S5 + 1 godina produžetka garancije

Uslovi kampanje " S1/S1R/S5 + 1 godina produžetka garancije

1. Organizator

Organizator "S1/S1R/S5 + 1 godina produžetka garancije" kampanje (u daljem tekstu “Kampanja”) je Panasonic Marketing Europe GmbH sa sjedištem u Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, koji djeluje preko lokalnog ogranka Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, sa sjedištem u Praha 8,
Křižíkova 148/34, 186 00, Matični broj: 246 55 121, registrovan u Privrednom registru koji vodi Opštinski sud u Pragu, Odjeljak A, Dodatak 71469  (u daljem tekstu "mi").

2. Produžetak garancije i uslovi učešća

Garancija od 2 godine* za odgovarajući proizvod koji je dio kampanje će biti produžena za 1 dodatnu godinu besplatno ukoliko kupite LUMIX DC-S1/S1K/ S1M/S1R/S1RM/S5/S5K kameru (u daljem tekstu "Proizvod kampanje") –u periodu kampanje od 01.04.2021. do 31.07.2021. (u daljem tekstu “Period kampanje”) u bilo kojoj od naših ovlaštenih trgovina – i registrujete je do 31.08.2021 u skladu sa ovim uslovima kampanje.

U sljedećim zemljama stranice za registraciju nisu dostupne i dobit ćete pristup potvrdi o produženju garancije preko prodavca u trenutku kupovine Proizvoda kampanje: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Estonija, Letonija, Litvanija, Rumunija, Slovenija, u papirnom ili elektronskom obliku.

Molimo vas da čuvate potvrdu o produženju garancije na sigurnom mjestu. Ona će služiti kao dokaz vaše registracije u Periodu kampanje u slučaju zahtjeva za garancijom.

U slučaju potraživanja garancije, za dobijanje usluge garancije moraju se priložiti i potvrda o produženju garancije i original računa sa važećim trenutnim brojem računa i PDV-om. Ako su gore navedeni i vaši lični podaci netačni ili nepotpuni, produženje garancije neće biti odobreno.

3. Učesnici

Učešće je moguće za fizička lica starijih od 18 godina i za pravna lica–krajnje korisnike Proizvoda kampanje.

4. Naši uslovi garancije

U svim ostalim aspektima, važe opšti uslovi garancije, koji se mogu naći na:

5. Anketa o zadovoljstvu kupaca

Učestvujući u ovoj Kampanji, možete također učestvovati u našoj anketi o zadovoljstvu kupaca. Primjenjuje se naša regulativa o zaštiti podataka, pogledajte Odjeljak 6.

6. Zaštita podataka

Primjenjuje se naša zaštita podataka, koja se može naći na:

7. Važeći zakon

Zakoni Češke Republike primjenjuju se na ove Uslove kampanje, izuzimajući međunarodno kolizijsko pravo, posebno UN Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

8. Nevalidnost pojedinih klauzula

Ako bilo koja klauzula ovih Uslova kampanje bude nevažeća, validnost preostalih Uslova kampanje ostaje nepromjenjena.

U slučaju dodatnih pitanja, kontaktirajte Panasonic Centar za brigu o kupcima na telefon:

BiH

+387 33 902 921

Razgovori na ovoj liniji se mogu naplatiti.

*Imajte na umu da je garantni period proizvođača u Mađarskoj 3 godine.