Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Space Tune™

Space Tune™

Оптимизира звука към различните местоположения

HC410/412 е първият от серията HC, който има Space Tune™, функция, която настройва честотата спрямо различните местоположения.
Тази функция предоставя предварително зададени настройки, които са оптимизирани за три местоположения – близо до стена, на стена, близо до ъгъл.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

Space Tune™ оптимизира качеството на звука за местоположението на устройството

Звукът, излъчен от говорителите, силно се влияе от местоположението и средата, в която устройството е поставено.

Музиката звучи по начина, по който е предвидено, когато устройството е поставено на подходящо разстояние от стената, но ако проблеми с пространството налагат устройството да бъде поставено близо до стена, да бъде закачено на стена или поставено близо до ъгъл, звукът се отблъсква от стената, което увеличава звуковото налягане и нарушава честотните характеристики до такава степен, че музиката спира да звучи, както е предвидено.

Нововъведената в HC410/412 функция Space Tune™ разполага с 3 предварително зададени настройки – „Близо до стена“, „На стена“ и „Близо до ъгъл“ – които настройват честотните характеристики към местоположението, в което се намира устройството, така че музиката да звучи по начина, по който е предвидено.

Space Tune™

Изберете от 3 предварително зададени настройки според това къде е поставено устройството.

 

„Близо до стена“
Настройва честотните характеристики в средния и високия диапазон, за да предотврати смущения, причинени от звукове, отразени от стената и повърхността, на която е поставено устройството, и правилно балансира средния и високия диапазон с ниския диапазон. В резултат на това вокалите са по-ясни и се разпространяват по-далеч.
„На стена“

Настройва честотните характеристики предимно във високия диапазон, за да компенсира за приглушаване в средните и високите тонове поради плътността на устройството и звукове, отразяващи се от стената. Звуците са по-ясни и е разпространяват по-далеч.

„Близо до ъгъл“

Настройва честотните характеристики в ниския диапазон, за да компенсира за приглушаване в ниските тонове, причинено от звучи, отразяващи се от двете стени и повърхността, където устройството е поставено. Чрез елиминиране на въздействията върху средния и високия диапазон, звуците са по-ясни и се разпространяват по-далеч.

Промяна в нивото на звуковото налягане със Space Tune™

Режим Space Tune™ ИЗКЛЮЧЕН – „Близо до стена“ –

Среден и нисък диапазон (100 – 300 Hz)

Когато устройството се намира близо до стена, звуковото налягане е прекомерно увеличено в средния и ниския диапазон от звуци, отблъскващи се от стената.

Space Tune™
Среден и висок диапазон (2 – 8 kHz)

Средните и високите тонове звучат приглушено и неясно поради смущения в честотните характеристики в средния и високия диапазон, причинени от звучи, отблъскващи се от стената.

Space Tune™

Режим Space Tune™ ВКЛЮЧЕН – „Близо до стена“ –

Среден и нисък диапазон (100 – 300 Hz)

Компенсира за прекомерното увеличение на звуковото налягане в средния и ниския диапазон, причинено от непосредствената близост на говорителя до стената.

Среден и висок диапазон (2 – 8 kHz)

Поправя смущения в честотните характеристики в средния и високия диапазон и балансира звуковото налягане в средния и ниския диапазон.

Space Tune™

Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече