Надеждно качество с японска технология

Надеждно качество с японска технология

Продукти за устна хигиена на Panasonic

Надеждно качество с японска технология

Като водеща марка в разработването на електрически четки за зъби и иригатори, Panasonic предоставя на хората широка гама от продукти по цял свят.
Това е въведение в нашия подход към производството и усилията, които полагаме, за да доставим истинско качество и надеждност от Япония.

Надеждно качество с японска технология

Като прилагаме най-новите технологии, които наистина правят живота по-добър, ние живеем с несравнима отдаденост към качеството на продукта.
Нашият подход към разработването на продукта произхожда от същината на японското майсторство.
Panasonic се основава на японската традиция за безкомпромисен контрол на качеството повсеместно, като разработва и произвежда отлични продукти и ги доставя на клиентите навсякъде.

Стриктен контрол на качеството

Създаване на елементи за обстойна проверка на качеството за всички ситуации и рискове и на строги изпитвания

В Panasonic сме създали елементи за проверка на качеството за всички наши продукти, като се основаваме на наши собствени стриктни стандарти. Целта ни е да предоставим най-високото качество в продуктите, които клиентите да използват уверено за дълго време.
Проверките се провеждат, като се поставя фокус върху над 200 елемента за оценка, които са определени чрез внимателно идентифициране на рисковете, пред които са изправени клиентите. Единствено за продуктите, които преминат тези строги проверки, се счита, че предоставят надеждно качество, което е световно признато като качество на Panasonic.
За да продължим да гарантираме възможно най-доброто качество в Япония, нашият технически състав извършва щателни визуални и практически проверки, като същевременно използва най-новото оборудване за проверка.

Над 200 елемента за оценка покриват всички ситуации и рискове

Над 200 елемента за оценка покриват всички ситуации и рискове

Елементите отразяват обратната връзка от пазара и непрекъснато се развиват, за да се постигне нулево връщане на продукти от клиентите.

Основна производителност

Извършваме тестове, за да се уверим, че клиентите ще бъдат удовлетворени от производителността на нашите продукти.

Измерване на амплитудата на четката

Измерване на амплитудата на четката

От етапа на прототипа амплитудата на четката за зъби се измерва в единици от 0,1 мм. По време на производствения процес проверката на всички четки гарантира, че те имат амплитуди в установени граници. Това потвърждава, че нашите четки доставят производителността, която е необходима за старателно отстраняване на плаката.

Изпитване за изтичане на въздух

Изпитване за изтичане на въздух

Всички продукти са проверени по време на производствения процес. Около продуктите се създава запечатано пространство и въздухът се херметизира и разхерметизира, така че да преминава през продуктите, за да се гарантира, че не влиза или не се изпуска въздух. Това проверява водоустойчивостта на всички доставени продукти.

Изпитване за водоустойчивост

Изпитване за водоустойчивост

Продуктите се потапят във вода на дълбочина от 1 м за 30 минути и се проверява дали в тях не е попаднала вода. Заместващи изпитвания се провеждат за всички продукти, за да се потвърди, че нямат първоначални дефекти и че водоустойчивостта се запазва, дори след многогодишна употреба.

Изпитване на воден поток

Изпитване на воден поток

След като се поставят в течаща вода за един час, продуктите се проверяват дали в тях не е попаднала вода. Това потвърждава, че водоустойчивостта е достатъчна да издържи силен воден поток от чешма.

Измерване на заряден капацитет

Измерване на заряден капацитет
 

Зарядният капацитет се измерва в камера, което позволява регулиране на температурата в широк диапазон, от 0°C до 40°C, които са много по-сурови от препоръчителната температура на работа. Това проверява дали батерията може да се зарежда в различни климатични условия.

Измерване на налягането на водата и честотата

Измерване на налягането на водата и честотата

Налягането и честотата на помпата, същината на продукта, се измерват, за да се провери дали продуктът е безопасен за употреба според проектираното.

Безопасност

Разбира се, производителността на продукта трябва винаги да гарантира безопасна употреба. Проверяваме всичко възможно, за да се уверим, че дори в случай на неочакван инцидент или неизправност, безопасността на нашите клиенти е гарантирана.

Изпитване на свръхнапрежение

Изпитване на свръхнапрежение
 

За да се провери дали механизмът за безопасност работи надеждно, се прилага напрежение, по-високо от определеното за продукта. Това потвърждава безопасността в зони, в които напрежението е нестабилно, и в случай на необичайно високо напрежение поради неправилна употреба.

Изпитване на късо съединение/отворени вериги

Изпитване на късо съединение/отворени вериги

През веригите се пуска електричество, за да се създаде късо съединение. Това проверява дали механизмът за безопасност надеждно прекъсва тока. Също така потвърждаваме безопасността в случай на късо съединение поради излезли от употреба електронни компоненти или повреди поради външно въздействие.

Издръжливост и здравина

Тъй като тези продукти се използват често всеки ден, те трябва да могат да издържат повторяема дейност и натоварване. Проверяваме дали могат да се използват удобно за дълъг период от време във всякаква среда.

Изпитване на издръжливостта на превключвателя

Изпитване на издръжливостта на превключвателя

В изпитвания, които възпроизвеждат десетки хиляди включвания/изключвания в продължение на много години, ние проверяваме дали се запазва нормалната работа. Това потвърждава издръжливостта на превключвателя.

Изпитване на продължителност на работа при ротационно натоварване

Изпитване на продължителност на работа при ротационно натоварване

На четките за зъби се прилага натоварване, докато се въртят, за да се провери дали не възниква необичайна аномалия в секцията за задвижване. Това потвърждава издръжливостта на натоварвания от различни посоки в устата по време на употреба.

Изпитване при падане

Изпитване при падане
 

Продуктите се изпускат 2000 пъти от същата височина като на основното тяло, като се предполага, че то пада, с цел да се провери дали се запазва нормалната работа. Това потвърждава, че продуктите са достатъчно здрави, за да издържат въздействието от падане.

Проверка на работата при ниски/високи температури

Проверка на работата при ниски/високи температури

Нормалната работа при 0°C и 40°C се проверява в лаборатория. Това потвърждава, че нашите продукти могат безопасно да се използват в широк диапазон от условия на климата и околната среда.
(Горното изображение обяснява експериментите от проверката.)

В допълнение към горепосоченото практичността на нашите продукти се оценява чрез монитори и над 200 елемента на стриктна проверка се проверяват, за да се гарантира, че нашите продукти са безопасни и че не може да възникне нараняване в малко вероятния случай на неизправна работа или други проблеми.

Надеждно качество с японска технология
Предоставяне на безупречни продукти на нашите клиенти. Контрол на качеството на Panasonic, дори след доставка

Предоставяне на безупречни продукти на нашите клиенти. Контрол на качеството на Panasonic, дори след доставка

Съществуват рискове за повреда на продукта поради промяна в температурата и въздействие по време на транспортиране след доставка от завода.
В Panasonic контролът на качеството се фокусира и върху доставянето на продукти до клиентите в идеално състояние. За целта провеждаме изпитване на съхранение при високи температури (80°C), изпитвания при падане на пакетирани продукти и изпитвания на вибрации, за да защитим продуктите от удари и промени в температурата по време на транспортиране.

Изпитване при падане на пакетирани продукти

Изпитване при падане на пакетирани продукти

Проверяваме здравината на опаковката, за да гарантираме, че продуктите са защитени от въздействие, ако бъдат изпуснати случайно.

Изпитване на вибрации на пакетирани продукти

Изпитване на вибрации на пакетирани продукти

Проверяваме здравината на опаковката, за да се уверим, че продуктите са защитени срещу вибрации по време на транспортиране.

Надеждно качество с японска технология
Традиции и иновации

История на непрекъснати иновации на продуктите

Panasonic започва разработването на електрически четки за зъби и иригатори през 1970-те. Оттогава насам вече около половин век сме пионери в тази област и сме представили на света различни революционни продукти.
Ще продължим да използваме натрупания опит и иновативни технологии, за да произвеждаме продукти, които отговарят на потребностите на времето за дентално здраве на хората по света.

История на непрекъснати иновации на продуктите

Центровете за разработка и производство в Япония, които включват иновативни технологии и майсторство.

Заводът Hikone в Япония, в който се проектират и разработват най-новите електрически четки за зъби и иригатори на Panasonic.

Центровете за разработка и производство в Япония, които включват иновативни технологии и майсторство.

Устна хигиена от Panasonic Научете повече Съдържание

Устен иригатор за лесна устна хигиена при носене на брекети

Устен иригатор за лесна устна хигиена при носене на брекети

История на грижата за зъбите от Panasonic

История на грижата за зъбите от Panasonic

Осъществявайте правилна устна хигиена за здравословен живот

Осъществявайте правилна устна хигиена за здравословен живот

Иригация за грижа за интерденталните и пародонталните джобове

Иригация за грижа за интерденталните и пародонталните джобове

Екстрафини косми на четката за хигиена на пародонталните джобове

Екстрафини косми на четката за хигиена на пародонталните джобове

Здрави венци с помощта на устен иригатор

Здрави венци с помощта на устен иригатор