https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Промоция Lumix GH6 Early Bird – Правила и условия на промоцията

Промоция Lumix GH6 Early Bird – Правила и условия на промоцията

Регистрирайте своя продукт LUMIX GH6 и вземете карта Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series и удължаване на гаранцията +1 година безплатно

Период на промоцията: 22 февруари 2022 г. – 18 юни 2022 г.

Период на регистрация: 15 март 2022 г. – 30 юни 2022 г.

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Промоцията LUMIX GH6 Early Bird (наричана по-долу „Промоцията“) се популяризира от [Panasonic Marketing Europe GmbH, румънски клон, намиращ се в Букурещ, бул. Тудор Владимиреску 21А, квартал 5] като клон на Panasonic Marketing Europe GmbH, чийто регистрирана адрес е ул. Хагенауер. 43, 65203 Висбаден, Германия („Организаторът“).

2. ПРАВИЛА

2.1. Промоцията е приложима за жители на следните държави: Германия, Австрия, Франция, Белгия, Италия, Швейцария, Холандия, Испания, Португалия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия, Обединеното кралство, Ирландия („Участващи страни“).

2.2. Участниците трябва да са навършили 18 години („Участник“).

2.3. За да участва в промоцията, участникът трябва да закупи един от следните продукти LUMIX GH6: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE („Квалифицирани продукти“) от оторизиран търговец на дребно в участваща страна (Динафос –www.dynaphos.com, Фото Свят –www.fotosviat.bg, Фотосинтезис -www.photosythesis.bg, Фотопавилион –www.photopavilion.bg ) в периода от 22 февруари 2022 г. до 18 юни 2022 г. („Период на промоция“) и да регистрира отговарящите на условията продукти в съответствие с тези правила и условия на нашата страница за промоции на адрес https://campaigns.panasonic.eu/bg-exw и предоставяне на исканата информация, посочена в клауза 4.

2.4. Всички отговарящи на изискванията продукти трябва да са нови и оригинални продукти на Panasonic. Покупките на втора употреба, реновирани или ремонтирани продукти и продукти, внесени извън участващите държави, или продукти, които са фалшифицирани или нарушават по какъвто и да е начин правата на интелектуална собственост на групата компании Panasonic, няма да отговарят на условията за тази промоция.

3. ПОДАРЪЦИ

3.1. Предоставените подаръци за участие в Промоцията са карта Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series и +1 година удължаване на гаранцията за съответния отговарящ на условията продукт („Подаръци“).

3.2. Подаръците, предлагани в рамките на тази промоция, не са заменяеми, непрехвърляеми и няма налични алтернативи в брой или кредит.

3.3. Картата Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series се предлага само до изчерпване на количествата.

3.4. В случай на непредвидени обстоятелства, Организаторът си запазва правото да предостави алтернативни Подаръци със същата или по-висока стойност без предизвестие.

4. ПРОЦЕС НА ИСК

4.1. За да заявите подаръците, просто попълнете заявения формуляр на страницата на кампанията:

https://campaigns.panasonic.eu/ro-exw.

4.2. Претенциите, свързани с отговарящи на условията продукти, закупени преди или след Периода на промоцията, ще се считат за невалидни.

4.3. За да заяви подаръците, Участникът трябва да направи регистрация, като предостави следната задължителна информация на целевата страница, посочена в точка 4.1:

1) Име

2) Адрес

3) Имейл

4) Номер на частта на продукта

5) Дата на покупка

6) Сериен номер на отговарящия на условията продукт (който може да бъде намерен на основата на продукта или отстрани на кутията с продукта)

7) Къде е закупен отговарящият на условията продукт?

9) Качена сканирана/снимка на фактурата/разписката за покупка (копие на пълната разписка за покупка (не разписка за депозит)или разписка за предварителна поръчка)

10) Сканиране/снимка на изображението на серийния номер и баркода.

4.4 След като се регистрирате и след валидирането на вашата регистрация, ще получите съобщение, потвърждаващо вашата удължена гаранция. За доставката на картата Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD, с вас ще се свърже местен представител на Panasonic, за да потвърдите адреса на доставка.

4.5. Срокът за подаване на заявката е от 15 март 2022 г. до 30 юни 2022 г. („Период на искане“). Заявления, направени след периода на искане, няма да отговарят на условията за промоцията. Участникът трябва да гарантира, че разписката за покупка включва името на закупения продукт (номера на модела), името на магазина и датата на покупката.

4.6. Организаторът няма да носи отговорност за каквито и да било технически, хардуерни, софтуерни, сървърни, уеб сайтове или други повреди или щети от всякакъв вид, доколкото това пречи на Участника или по друг начин възпрепятства Участника да участва в Промоцията.

4.7. Претенции, направени по факс, телефон, имейл или поща, няма да се приемат. Нечетливи, непълни или променени формуляри за искане или анкети ще се считат за невалидни, както и формуляри за искане, които не са попълнени в съответствие с тези условия.

4.8. Претенцията на участника ще бъде проверена в съответствие с тези условия. Претенциите не са валидни по отношение на Квалифицирани продукти, които се връщат на търговец на дребно и Участникът заменя Квалифициращия продукт или получава пълно възстановяване на сумата, в който случай Организаторът ще има право да поиска обратно всички предоставени подаръци.

4.9. Организаторът няма да обработва рекламация, ако Участникът не предостави валидно копие на разписката за покупка, серийния номер на продукта и изображението на серийния номер и баркода.

5. ПРОЦЕС НА ПОЛУЧАВАНЕ

5.1 Картата Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series ще бъде изпратена на адреса, предоставен от Участника.

5.2. Ако картата Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series не може да бъде доставена поради невалиден или неправилен адрес, предоставен от Участника, Организаторът не е задължен да извършва допълнително разследване.

5.3. Рискът от повреждане и случайна загуба на картата Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series преминава върху Участника при изпращане.

5.4. Доставката на картата Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series ще се извърши в рамките на 2 месеца след изтичане на Периода на искане.

5.5. В случай, че Организаторът не е в състояние да спази датата на доставка, посочена в раздел 5.4 по причини, за които Организаторът не носи отговорност (неналичност на картата Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series), Организаторът ще информира Участника за това незабавно и в същото време да уведоми Участника за очакваната нова дата на доставка. Случай на липса на карта Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series в този смисъл ще се счита по-специално за неуспех на доставчика на Организатора да достави навреме, ако Организаторът е сключил конгруентна транзакция , нито Организаторът, нито неговият доставчик са виновни или Организаторът не е длъжен да извършва поръчка в отделния случай.

6. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИ

6.1. Отговорният администратор на данни е Организаторът, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Висбаден, ГЕРМАНИЯ; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Организаторът ще спазва законовите разпоредби на приложимото законодателство за защита на данните. Прилага се политиката за поверителност на Организатора, която можете да намерите на: https://www.panasonic.com/bg/privacy-policy.html

6.3. Видовете събрани данни: Поздрав, собствено и фамилно име, пощенски адрес и имейл адрес, Квалифициран продукт, дата и място на закупуване на Квалифицирания продукт.

6.4. Цели на събирането на данни: Данните ще се събират, обработват и съхраняват единствено с цел изпълнение на промоцията или за директен маркетинг, доколкото Участникът е дал съгласието си за това. Ако Участникът е дал съгласието си за директен маркетинг, изброените по-горе видове данни също ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани за тази цел. Данните на вече съществуващи клиенти ще бъдат сравнени и актуализирани с предоставените данни от тази промоция.

6.5. Обработката на данни се основава на член 6, параграф 1, букви а) и б) от Общия регламент за защита на данните („GDPR“). .

6.6. Всички лични данни на Участника няма да бъдат предавани на трети страни, нито им се предоставят за използване без тяхното съгласие. Изключение се прави за трети страни, агенции, на които е възложено да извършат Промоцията и които ще събират, съхраняват и използват данните за целите на провеждането на Промоцията. Третите страни спазват GDPR и разполагат с необходимите мерки за сигурност, както са договорени с Организатора в писмена форма и имат действащи споразумения за обработка на данни.

6.6. Данните на Участниците ще бъдат изтрити след провеждане на Промоцията. Те ще бъдат архивирани от Организатора само за целите на правната защита, най-дълго до изтичане на давностния срок за искове.

6.7. Участникът може по всяко време да декларира отказ от използването на личната информация за директен маркетинг към Организатора и да възрази срещу използването на съответните лични данни на Участника за директен маркетинг. Това оттегляне ще бъде адресирано до Организатора или клона на Panasonic в държавата, в която Участникът пребивава.

6.8. Участникът има право по всяко време на безплатна информация относно съхраняваните лични данни на Участника, техния произход и получател и целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни в рамките на приложимите правни разпоредби, изпращайки своето искане на data_protection@eu.panasonic.com .

7. ОБЩИ УСЛОВИЯ

7.1. С искането на подаръците се счита, че участниците са прочели и са приели тези правила и условия.

7.2. Организаторът си запазва правото да провери допустимостта на всички искове, за да се защити от измамни, невалидни или повтарящи се искове, включително, без ограничение, да изисква от Участника да докаже, че не е върнал Квалифициран Продукт в срок от 28 дни от датата на доставка. Искове за върнати отговарящи на изискванията продукти, недобросъвестни или измамни записи или искове, които иначе не отговарят на тези условия, ще бъдат анулирани.

7.3. Организаторът си запазва правото и по свое собствено усмотрение да променя тези правила и условия по всяко време и да променя или оттегля тази промоция по всяко време.

7.4. Може да се направи само една рекламация за закупен Квалифициран продукт.

7.5 За да наблюдава измамни искове, Организаторът си запазва правото да проверява връщанията на продукти със съответните оторизирани търговци на дребно срещу получените искове за подарък. Организаторът си запазва правото да задържи издаването на Подарък (или да предприеме стъпки за изискване на връщане, ако вече е предоставен), когато има съмнение, че е направено фалшиво или измамно искане.

7.6. Тези условия се уреждат от законите на Република Германия, с изключение на международното стълкновително право, по-специално Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Съдилищата на Висбаден, Германия ще имат изключителна юрисдикция да уреждат всякакви спорове или искове, произтичащи от тази Промоция или във връзка с нея.

7.7. Ако някоя клауза от тези условия е невалидна, валидността на останалите условия остава незасегната.

Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече