Спокойствие в деня на мача: решение за лицево разпознаване на футболния стадион

Поради агресивното поведение на малък брой запалени привърженици, нормалните фенове и тези с малки членове на семейството обикновено се страхуват да отидат до стадиона да гледат мачове. През лятото на 2019 г. Panasonic представи система за лицево разпознаване на футболен стадион в Дания, която се справя с този проблем. Като оставихме високопрецизната система да идентифицира и спира хулиганите да влязат, процес, който се извършваше ръчно от служителите по сигурността на входовете, стадионът стана по-безопасно място, където всеки може да гледа мачове спокойно.

Brøndby IF е професионален футболен клуб в Датската суперлига. На стадиона на Brøndby IF Panasonic инсталира „FacePRO“, система за лицево разпознаване със задълбочено самообучение.

Тази система е базирана на над 60-годишния опит със системите за сигурност и 30-годишния опит в разработката на сензорна технология за изображения на Panasonic и се състои от охранителни камери, оборудвани с функцията „Best-Shot“ и високопрецизния софтуер за лицево разпознаване със задълбочено самообучение FacePRO.

Снимка: Лицето на човек, който носи качулка и шапка с козирка, е разпознато и оградено от червен квадрат.

Хора, които са хванати да нарушават правилата на стадиона, получават забрана да идват на мачове и са регистрирани в черния списък. Brøndby IF има средна посещаемост на гостуване от около 14 000 души и по всяко време е възможно да има приблизително 100 души, регистрирани в черния списък. Преди служителите по сигурността на входа са предотвратявали влизането им в стадиона чрез визуални проверки спрямо списъка, но този ръчен подход има своите граници и е било трудно да се спрат всички хора, които понякога са опитвали да влязат в стадиона с дегизировка, като например очила или като са променяли външния си вид.
Изправен пред този проблем, Panasonic прекара близо две години в работа с клуба, за да разработи система за лицево разпознаване, която се удовлетвори нуждите на стадиона. Когато системата намери съвпадение между лицето на входа и лице, което е регистрирано в черния списък, се изпраща известие в реално време на персонала в стаята за наблюдение на стадиона и след като извършат повторна проверка на точността, се изпраща съобщение на служителите по сигурността на входа да спрат лицето, преди да влезе през входа. Чрез това е установена стабилна процедура за сигурност със система от няколко проверки, съставена от системата за лицево разпознаване и действителни хора.

Снимка: Съобщение се изпраща от стаята за наблюдение до терминала на служителите по сигурността на входа с цел предотвратяване влизането на подозрителен човек на стадиона.

С тази система оригиналната технология на Panasonic е използвана в камерата и в софтуера, който анализира лицевите изображения, които са предадени от камерата.

В камерата функцията „Best-Shot“ се използва за автоматичен избор на най-добрите лицеви изображения за анализ дори в ситуации с недостатъчно светлина. Избират се само най-добрите изображения, подходящи за лицево разпознаване, от множеството лицеви изображения на човека и се изпращат до сървъра. Това позволява голям брой изображения да бъдат обработени без системата да се претовари и допринася за намаляването на разходите за цялата система.

Единствено изображения, подходящи за лицево разпознаване, се изпращат до сървъра.

Намаляване на натоварването на сървъра чрез изпращане единствено на изображения, подходящи за лицево разпознаване от изображенията, заснети от камерата.

При сървъра се постига представяне от най-високо ниво в света*1 на производителност на лицево разпознаване с анализа на лицеви изображения. Софтуерът позволява изключително прецизни проверки дори навън, където осветяването обикновено е в крайностите или с изгледи под ъгъл на лицето, като например, когато посоката на лицето е 45 градуса наляво или надясно или 30 градуса нагоре или надолу, както и при ситуации, в които лицето е трудно за разпознаване от човешко око поради промени в лицето през течение на времето, (еквивалентно на 10 години) или дори когато лицето е частично закрито от очила или маска.

Представяне на лицевото разпознаване от най-високо ниво в света чрез технология за задълбочено самообучение

Изображение: Лицевите изображения ще бъдат анализирани с технология за задълбочено самообучение и изчисляване на подобността, за да се идентифицира човека.

Работи във всякакви условия

Изображение: Високопрецизна проверка е възможна при всякакви условия, като например, когато лицевата посока е 45 градуса по хоризонталата и 30 градуса по вертикалата, когато лицето е частично закрито от очила или маска и при промени във външния вид с течение на времето.

*1 Критерии за оценка от официалния доклад за оценка на Националния институт за стандарти и технологии (NIST) към 9 май 2017 г.: https://www.nist.gov/programs-projects/face-challenges (доклад за представянето при конкурса за проверка на лица съгласно IJB-A, доклад за представянето при конкурса за идентификация на лица съгласно IJB-A). Тази технология е публикувана под формата на научна статия. https://arxiv.org/abs/1704.00438

Снимка: Компютърен екран, на който се показва система за лицево разпознаване, която изтрива снимки.

Друг проблем, на който трябваше да се обърне внимание на стадион, където се събират много хора, бяха новите регулации по GDPR*2, която бяха въведени, за да защитават личните данни в рамките на ЕС. След многократни задълбочени разговори с Brøndby IF рискът от изтичане на информация беше предотвратен, като разработихме механизъм, който криптира данните от камерата и не съхранява снимки и данни на хора, които не са регистрирани в черния списък, след като потвърди, че няма съвпадение, както и като съхраняваме списъка с регистрираните хора със забрана в сървър, който няма достъп до интернет и други външни системи.

*2 GDPR (Общ регламент относно защитата на данните):
Регламент, приет от Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия, предназначен да подобри и интегрира защитата на данните и поверителността за всички граждани на Европейския съюз. Въведени са обширни и стриктни разпоредби относно обработката и преноса на лична информация.

С въвеждането на тази система подходящият за семейства стадион на Brøndby IF се превърна в по-безопасно място за фенове от всички възрасти, които да се наслаждават спокойно на мачовете. Освен това намаленото бреме на служителите по сигурността им позволява да пренесат усилията си към осигуряване на подобрени помощни услуги за феновете.

Panasonic продължава да работи по разработката на нови приложения, включително чрез решения за лицево разпознаване за наблюдение на важни обществени съоръжения, управление на входа на сгради и паспортния контрол на летищата, като дава своя принос за по-безопасно и по-сигурно общество.

Снимка: Радващо се дете.
Изображение: A Better Life, A Better World

Контакт

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Контакт [Глобален сайт]