Отглеждане на плодове и зеленчуци дори в тежки условия с Технологичната оранжерия на Panasonic

Компютърно контролирана оранжерия, която отглежда продукция дори в тежки климатични условия

Като част от проект, подпомаган финансово от Министерство на земеделието, горите и рибарството, Panasonic разработва съвременни фермерски решения, за да направи възможно целогодишното отглеждане на плодове и зеленчуци, дори при тежки климатични условия. Най-новият проект на компанията се нарича Технологична оранжерия. За да демонстрира приложимостта си, проектът отглежда домати и ягоди в своето тестово съоръжение на технологичната оранжерия на остров Ишигаки, Окинава. Ишигаки има субтропичен климат, средно 2000 мм (78,7 инча) валежи годишно и чести бури и тайфуни.  

Снимка: Снимка от птичи поглед на тестовото съоръжение на технологичната оранжерия на остров Ишигаки, Окинава.

Компютърни системи в технологичната оранжерия контролират температурата и влажността, за да поддържат денонощно постоянен климат. Също така позволяват да се определят количествено тези данни за анализ, за да се определи как да се създаде оптималната среда за отглеждане.

Panasonic внедрява множество технологии в този проект, включително такива, които компанията разработи, докато произвежда системи за отглеждане на зеленчуци и земеделски съоръжения. Редица решения, като технологии за засичане, предаване на данни и измерване, бяха създадени от сътрудничеството с други компании.

Технологичната оранжерия включва и завесите на Panasonic за поглъщане на инфрачервени лъчи. Тази технология, получена чрез разработването на плазмени телевизори, се използва за ефективен контрол на температурата в оранжерията. Завесите блокират инфрачервените лъчи, помагайки да се предотврати повишаването на температурата в оранжерията и предпазват доматите и ягодите от пряка слънчева светлина. Спринклерната система – решение за охлаждаща мъгла, разработено за Green Air Conditioner на Panasonic – разпръсква изключително фина мъгла, която помага да се стабилизират вътрешната температура и влажността на оптимални нива.  

Снимка: Завеси, поглъщащи инфрачервени лъчи, на технологичната оранжерия
Снимка: Стабилизатор на температура и влажност тип мъгла за технологичната оранжерия

Системата за контрол на климата, позната като Cloud на Smart Saien (зеленчукова градина), дори отдалечено, контролира светлината, температурата, влажността и мъглата в технологичната оранжерия. Тази система за управление, базирана на облачните технологии, наблюдава и поддържа записи на данни от отчитане и периодично актуализира програмата за контрол на климата за по-добро управление на средата.

Снимка: Операционен екран на Cloud на Smart Saien (зеленчукова градина), използван в технологичната оранжерия

Предаване на основни земеделски познания

За този проект Panasonic разработи и своята система за управление на земеделието, базирана на облачните технологии, Cultivation Navi. Компанията определя количествено и визуализира познанията за фермерството – с фокус върху управление на операциите по отглеждане, включително добри земеделски протоколи – и предоставя тези данни като софтуерна програма. Panasonic се надява, че това решение служи за предаване на познания за земеделието към развиващите се страни и за бъдещите поколения.  

Снимка: Операционен екран на системата Cultivation Navi за управление на земеделието, базирана на облачните технологии, използвана в технологичната оранжерия

Panasonic има богат опит като строителна компания и производител на строителни материали и използва максимално този опит при изграждането на оранжерията. Използваните здрави и висококачествени материали могат да издържат скорости на вятъра до 50 метра в секунда (111,8 мили в час).

Технологичната оранжерия е част от по-голямата стратегия на Panasonic за разработване на земеделски решения, които помагат да се постигнат целите за устойчиво развитие на ОН.

17 цели за устойчиво развитие

Изображение: Цели за устойчиво развитие. Цел 1: Изкореняване на бедността, Цел 2: Без глад, Цел 3: Здравословен начин на живот и благосъстояние, Цел 4: Качествено образование, Цел 5: Равенство на половете, Цел 6: Чиста вода и канализация, Цел 7: Финансово достъпна и чиста енергия, Цел 8: Достоен труд и икономически растеж, Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура, Цел 10: Намаляване на неравенствата, Цел 11: Устойчиви градове и общности, Цел 12: Отговорно потребление и производство, Цел 13: Действия в областта на климата, Цел 14: Животът под водата, Цел 15: Животът на сушата водата, Цел 16: Мир, справедливост и силни институции, Цел 17: Партньорство във връзка с целите. Тези цели за развитие ще продължават да бъдат съгласувани по целия свят, докато продължаваме напред към 2030 г.

Panasonic възнамерява да използва научените уроци чрез проекта за технологична оранжерия в своя бизнес, ориентиран към земеделски решения. Дългосрочната цел е възможността да се отглеждат плодове и зеленчуци целогодишно, във всяко кътче на света, независимо от местния климат.

 

* Този проект се подкрепя с безвъзмездни средства от проекта на NARO Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (средства за съвместна научноизследователска и развойна дейност за „Поле за интегриране на знанията и иновациите“).

Image: A Better Life, A Better World

Контакт

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Контакт [Глобален сайт]