Инициативите за рециклиране на суровини трансформират производството на продукти

Panasonic превръща излезли от употреба домакински уреди в ресурси за многократна употреба

Panasonic трансформира процеса си за производство на продукти с поглед към етапа на излизане от употреба, като внедрява „производство, ориентирано към рециклиране.“ С напредването на рециклиращата технология, крайната цел е да може да се преобразуват желязо, мед и пластмаса от отпадъци за депо към ресурси, които имат голяма стойност в производството на нови продукти.  

Подкрепата за елиминиране на пластмасата нараства с придвижването на света към „кръгова икономика“, в която не се генерира отпадък. Електрическите домакински уреди се правят от метал, стъкло и пластмаса. Нараства натискът за рециклиране и повторна употреба на тези материали, вместо изхвърлянето им. Panasonic разработи технологии, методи за производство и оборудване за ефективно рециклиране и повторна употреба на ценни ресурси от излезли от употреба домакински уреди, трансформирайки ги в производствени материали.

Производството, ориентирано към рециклиране, има две цели. Едната е да се намалят вложените ресурси и да се увеличат рециклираните суровини. Втората е намаляване – до нула – на крайния изхвърлян обем отпадък, генериран от производствени дейности. 

Изработка на продукти от рециклирани суровини

За възстановяването на ресурси от излезли от употреба домакински уреди са необходими съвременни технологии за целите на рециклирането. Докато намалява вложените ресурси чрез намаляване на теглото и размера на продуктите в производствената фаза, Panasonic продължава с инициативи за възстановяване на по-голям обем суровини, които да се рециклират чрез въвеждането на нови технологии в своите съоръжения за рециклиране.

Ключово измерение на рециклирането на ресурси е работата, осъществена през 2000 г. в Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), съоръжение за рециклиране в префектура Хиого, Япония. В PETEC Panasonic успешно възстановява ценни ресурси, като пластмаса, желязо и мед с висока степен на чистота, от излезли от употреба телевизори, климатици, хладилници и перални машини. 

Снимка: Излезли от употреба домакински уреди, доставени в PETEC. Излезли от употреба домакински уреди, доставени с високоповдигач, се пренасят в склада на PETEC.
Снимка: В заводската линия на PETEC членове на персонала използват акумулаторна отвертка, за да демонтират части, които могат да бъдат използвани повторно.
Снимка: Рециклираните суровини с висока чистота се събират от персонала с ръкавици.

Процесът по сортиране и рециклиране на пластмасови компоненти, например, представлява забележително предизвикателство. Има голямо разнообразие от смоли, въпреки че изглеждат еднакви, които трябва да се разделят една от друга и да се възстановят, преди да започне процеса по рециклиране. PETEC разработи система за сортиране на смоли с голяма прецизност, която позволява сортирането и възстановяването по тип смола с висока степен на чистота. Това става възможно чрез идентифициране на типа пластмаса чрез облъчване с лъч, близък до инфрачервения диапазон. От смесени парчета смола се сортират три типа пластмаса – полипропилен, полистирен и ABS (акрилонитрил бутадиен стирен) и се възстановяват с над 99 процента чистота.

Системата за подбор на смоли с голяма прецизност, използваща технология за идентифициране, близка до инфрачервения диапазон

Снимка: Във вътрешността на системата за сортиране на пластмаса с голяма прецизност, използваща технология за идентифициране, близка до инфрачервения диапазон

Извлечените смоли с висока чистота се предават, за да започнат своята нова роля като рециклирани материали

Снимка: Сортирана смола
Снимка: Рециклираните материали се изпращат от PETECT. Високоповдигачи пренасят рециклирани материали, натоварени в чували.

Рециклираните суровини с висока чистота са извлечени от възстановени като „продукти, ориентирани към рециклиране на суровини.“ Рециклираната смола е във вътрешните части на климатици, хладилници и уреди за готвене с индукционно нагряване (IH). Вакуумната изолация, която използва стъклена вата, рециклирана от телевизионни електронно-лъчеви тръби (CRTs), се използва в нови хладилници. Чрез разширяването на тези технологии за рециклиране на суровини от домакинска употреба в Япония към света, Panasonic цели да допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие на ОН и за реализирането на устойчиво общество.

17 цели за устойчиво развитие

Изображение: Цели за устойчиво развитие. Цел 1: Изкореняване на бедността, Цел 2: Без глад, Цел 3: Здравословен начин на живот и благосъстояние, Цел 4: Качествено образование, Цел 5: Равенство на половете, Цел 6: Чиста вода и канализация, Цел 7: Финансово достъпна и чиста енергия, Цел 8: Достоен труд и икономически растеж, Цел 9: Промишленост, иновации и инфраструктура, Цел 10: Намаляване на неравенствата, Цел 11: Устойчиви градове и общности, Цел 12: Отговорно потребление и производство, Цел 13: Действия в областта на климата, Цел 14: Животът под водата, Цел 15: Животът на сушата водата, Цел 16: Мир, справедливост и силни институции, Цел 17: Партньорство във връзка с целите, тези цели за развитие ще продължават да бъдат съгласувани по целия свят, докато продължаваме напред към 2030 г.
Изображение: A Better Life, A Better World

Контакт

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Контакт [Глобален сайт]