LUMIX S5 СТАРТОВА ПРОМОЦИЯ

LUMIX S5 СТАРТОВА   ПРОМОЦИЯ

Условия за участие в промоцията:
„Отговори на анкетата и вземи безплатно обектив!“

Email: Panasonic@promotion-support.com

Период на Стартовата промоция: 2/9/2020 - 30/9/2020
Период на предявяване на искане: 1/10/2020 - 31/10/2020
1. LUMIX S5 Стартова промоция (наричана по-долу "Промоция") се организира от Panasonic Marketing Europe GmbH, чийто адрес е Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Германия („Организатор")

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2. Промоцията е приложима за жители на участващите страни*, които са на възраст над 18 години.
* Участващи страни са Германия, Австрия, Франция, Белгия, Италия, Швейцария, Холандия, Испания, Португалия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България, Словения, Хърватия, Естония, Литва, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия, Исландия, Люксембург, Монако, Лихтенщайн, Малта, Андора, Ватикана и Сан Марино.
3. За участие в Стартовата промоция на Lumix S5 трябва да вземете участие в анкетата.  Всеки участник, който е отговорил на анкетата и е закупил LUMIX S5  (DC-S5, DC-S5K)  („Квалифициращи продукти“) в периода от 2 септември до 30 септември 2020 г. („ Период на Стартовата промоция“) ще може да получи безплатен обектив SIGMA 45 mm f / 2.8 DG DN | CONTEMPORARY, ако участва в анкетата и кандидатства в тази Промоция.
4. За да се класират за участие в Промоцията, участниците трябва да вземат участие в анкетата и да закупят нов LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) от участващите търговци в страните-членки на Участващи страни* по време на периода на Стартиращата промоция. Исканията, свързани с продукти, закупени след периода на Стартиращата промоция, ще се считат за невалидни.
5. Всички продукти, за да бъдат квалифицирани за Промоцията, трябва да бъдат нови и оригинални продукти Panasonic. Покупки втора употреба, ремонтирани и обновени продукти или продукти, внесени от извън територията на Участващи страни* или продукти, които са фалшиви или нарушават правата на интелектуална собственост на Групата Panasonic по никакъв начин няма да бъдат включени в Промоцията.

ПОДАРЪК

6. Подаръкът за участие в Стартиращата промоция на Lumix S5 е обектив SIGMA 45 mm f / 2.8 DG DN | CONTEMPORARY („Подарък“).
7. Подаръкът, предлаган в рамките на тази Промоция не може да бъде сменян, прехвърлян и няма налична алтернатива да бъде получена неговата стойност в брой или като кредит.
8. Промоцията се предлага до изчерпване на количествата.
9. В случай на непредвидени обстоятелства, Организаторът си запазва правото да предостави алтернативен подарък със същата или по-голяма стойност, без предизвестие.

ОБРАБОТКА НА ИСКАНИЯТА

10. За да участва в промоцията, Участникът трябва да закупи Квалифициран (и) продукт (и) при участващите търговци на дребно в периода от 2 септември до 30 септември 2020 и да регистрира искане онлайн на. След като бъде закупен Квалифициран продукт, Участниците могат да направят регистрацията си за безплатен обектив SIGMA (Подарък). Периодът за подаване на искане е между 1 октомври 2020 г. и 31 октомври 2020 г. (Период на предявяване на искане). Участниците трябва да предоставят копие от разписката за покупка (не депозитна разписка) със серийния номер на продукта, намиращ се в основата на продукта или отстрани на кутията на продукта, изображението на серийния номер и баркода до 31 октомври 2020 г. Исканията, направени след тази дата не изпълняват условията за участие в Промоцията. Моля, уверете се, че разписката за покупката включва наименованието на закупения продукт (номер на модела), покупната цена, наименованието на магазина и датата на покупката.
11. Организаторът не носи правна отговорност за каквито и да е повреди в обхвата на техниката, хардуер, софтуер, сървър, уеб сайт или други дефекти или щети от всякакъв вид, доколкото това не позволява на участника или по друг начин затруднява участника да участва в Промоцията.
12. Искания, направени по факс, телефон, имейл или традиционна поща, няма да бъдат приемани. Нечетливи, непълни или модифицирани искови формуляри ще се считат за невалидни, тъй като не са попълнени в съответствие с тези правила и условия.
13. След онлайн регистрацията, участниците ще получат автоматичен e-mail с потвърждение за получаване на искането и описание на следващите стъпки за участие. Вашето искане ще бъде проверено, дали съответства на настоящите Общи условия. Исканията стават невалидни по отношение на Квалифицирани продукти, които са върнати на търговеца на дребно, а участникът е получил пълно възстановяване на сумата, в такъв случай Организаторът има право да поиска обратно получените Подаръци.
14. Организаторът няма да обработва искания, когато участникът не предостави валидно копие на разписката за покупка, сериен номер на продукта и образ на серийния номер и баркод.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПОДАРЪЦИ

15. Моля, имайте предвид, че трябва да изчакате 28 дни от датата на валидиране, за да получите Вашите промоционални Подаръци. Ако не сте получили Подаръка в рамките на очакваните 28 дни, моля, свържете се с нас, като използвате горепосочените данни за контакт, но не по-късно от 35 дни след подаване на искането. За съжаление, исканията, подадени след този срок, както и извън Последния срок за искане (31.10.2020 г.), няма да бъдат приемани.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ

16. Администратор на личните данни е Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, GERMANY; datenschutz@eu.panasonic.com .
17. Видовете събирани данни: обръщение, име и фамилия, пощенски адрес, държава на местопребиваване и електронна поща:. отговор на анкетата, дата, цена и място на покупка на Квалифицирания продукт.
18. Цели на събиране на личните данни: данните ще се събират, обработват и съхраняват само за целта на промоцията. Ако участникът даде съгласието си за получаване на информация за продукти и специални оферти от Panasonic, данните, изброени по-горе, също ще бъдат събирани, обработени и съхранявани за тази цел. Данните на вече съществуващи клиенти ще бъдат сравнени и актуализирани с предоставените данни за тази промоция.
19. Всички данни ще бъдат изтрити 60 дни след приключване на Периода на промоцията, освен ако тези данни не са необходими за получаване на информация за продукти и специални оферти от Panasonic. Тези данни ще бъдат изтрити при оттегляне на съгласието. Това оттегляне трябва да бъде адресирано до Panasonic във Вашата държава.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

20. Подаването на искане за получаване на Подарък от страна на кандидатите, ще се счита, че те са прочели и приели тези Общи условия.
21. Организаторът си запазва правото да провери допустимостта на всички искания, за да се защити от измами, невалидни или повтарящи се искания включително и без ограничения ще се изисква участникът да докаже, че той не е върнал Квалифицирания продукт в рамките на 28 дни от датата на доставката на Подаръка. Искания за върнати продукти, недобросъвестни или измамни вписвания или искове, които не отговарят на тези условия, ще бъдат обявени за невалидни.
22. Организаторът си запазва правото да променя тези правила и условия по всяко време по свое усмотрение и информира участниците за тяхното изменение чрез уебстраницата за регистрация.
23. Позволено е само едно искане за закупен Квалифициран продукт като са възможни до максимум две искания на един Участник.
24. Тези правила и условия се уреждат от немското право, този избор на право не засяга прилагането на задължителните правни разпоредби по обичайното местопребиваване на участника. Без да се засяга правото на участника да заведе дело срещу Организатора в съдилищата по неговото пребиваване, компетентното съдилище за разрешаване на спорове се намира във Wiesbaden, Германия.