https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=cz_CZ&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} # ###,00 000 010 //panasonic-czech-purchase-now.ibrandiq.com/cs/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-czech-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/fluid/{0}

Vybrat barvu
Maloobchodní prodejní cena: Koupit Koupit od společnosti Panasonic Kde koupit

Akce Lumix GH6 Early Bird – Podmínky propagační akce

Akce Lumix GH6 Early Bird – Podmínky propagační akce

Zaregistrujte svůj výrobek LUMIX GH6 a získejte kartu Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series a prodloužení záruky +1 rok zdarma

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Období akce: 22. února 2022 – 18. června 2022

Lhůta pro uplatnění nároku: 15. března 2022 – 30. června 2022

1. POŘADATEL

1.1. LUMIX GH6 Early Bird Promotion (dále jen "akce") je propagována společností Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 jako pobočka společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo (dále jen "pořadatel").

2. ZPŮSOBILOST

2.1. Akce se vztahuje na obyvatele následujících zemí: Německo, Rakousko, Francie, Belgie, Itálie, Švýcarsko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Velká Británie, Irsko ("účastnické země").

2.2. Účastníci musí být starší 18 let ("účastník").

2.3. Pro účast v akci musí účastník zakoupit jeden z následujících výrobků LUMIX GH6: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE ("opravňující výrobky") od autorizovaného prodejce v účastnické zemi v období od 22. února 2022 do 18. června 2022 ("období akce") a zaregistrovat opravňující výrobky v souladu s těmito podmínkami na naší stránce akce na adrese [https://www.panasonic.com/cz/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/reklamni-akce-pro-vcasne-zajemce-lumix-gh6.html] s poskytnutím požadovaných informací uvedených v článku 4.

2.4. Všechny opravňující výrobky musí být nové a originální výrobky Panasonic. Nákupy použitých, repasovaných nebo obnovených výrobků, a výrobků dovezených z území mimo zúčastněné země nebo výrobky, které jsou padělané nebo jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví skupiny společností Panasonic, nebudou pro tuto akci způsobilé.

3. DÁRKY

3.1. Dárky poskytnuté za účast v akci jsou karta Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series a +1 roční prodloužení záruky na příslušný opravňující výrobek ("dárky").

3.2. Dárky nabízené v rámci této akce jsou nesměnitelné, nepřenosné a neexistuje žádná hotovostní nebo kreditní alternativa.

3.3. Karta Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series je nabízena pouze do vyprodání zásob.

3.4. V případě nepředvídaných okolností si pořadatel vyhrazuje právo poskytnout alternativní dárky stejné nebo vyšší hodnoty bez předchozího upozornění.

4. PROCES UPLATŇOVÁNÍ NÁROKU

4.1. Chcete-li uplatnit nárok na dárky, jednoduše si vytvořte účet My Panasonic. Pokud již účet My Panasonic máte, přidejte zakoupené opravňující výrobky do registrace výrobku. Účastník musí zaregistrovat opravňující výrobek online na My Panasonic po zakoupení opravňujícího výrobku a během lhůty na uplatňování nároku.

4.2. Žádosti týkající se opravňujících výrobků zakoupených před nebo po skončení období akce budou považovány za neplatné.

4.3. Pro uplatnění nároku na dárky musí účastník provést registraci poskytnutím následujících povinných informací na vstupní stránce uvedené v článku 4. 1:

1) Kde byl opravňující výrobek zakoupen?

2) Datum nákupu

3) Sériové číslo opravňujícího výrobku (které lze nalézt na základně výrobku nebo na boku krabice výrobku)

4) Nahrát sken/fotografii obrázku sériového čísla a čárového kódu

5) Nahrát sken/fotografii faktury/potvrzení o nákupu (kopie úplného dokladu o nákupu (nikoli potvrzení o vkladu nebo předobjednávky).

4.4 Jakmile se zaregistrujete, obdržíte e-mail s odkazem na certifikát o prodloužení záruky. Abyste mohli uplatnit nárok na prodloužení záruky, stáhněte si certifikát o prodloužení. Bude sloužit jako důkaz o vaší registraci během akce. V případě uplatnění nároku na záruku musí být pro získání záruční služby předloženo osvědčení o prodloužení záruky a originál dokladu o nákupu s aktuálním číslem faktury a uvedenou DPH. Pokud jsou výše uvedené informace a vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, prodloužení záruky nebude poskytnuto. Pokud si zakoupíte sadu (tělo fotoaparátu a objektiv) DC-GH6LE, DC-GH6ME, zaregistrujte prosím svou sadu (obsahující tělo a objektiv) současně pod DC-GH6LE, DC-GH6ME a ne jako dvě jednotlivé registrace (např. pouze tělo a pouze objektiv). Samostatné registrace nebudou akceptovány.

4.5. Po registraci také obdržíte e-mail s možností přihlášení k vyzvednutí karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series. Chcete-li si objednat kartu Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series, rozhodněte se pro objednání. Ujistěte se také, že jste při registraci k doručení karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series uvedli správné údaje o adrese.

4.5. Lhůta pro uplatnění nároku je od 15. března 2022 do 30. června 2022 (dále jen "lhůta pro uplatnění nároku"). Žádosti podané po uplynutí lhůty pro uplatnění nároku nebudou pro akci způsobilé. Účastník by měl zajistit, aby doklad o nákupu obsahoval název zakoupeného výrobku (číslo modelu), název obchodu a datum nákupu.

4.6. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické, hardwarové, softwarové, serverové, webové nebo jiné poruchy nebo škody jakéhokoli druhu v rozsahu, v jakém to účastníkovi tím či jiným způsobem brání v účasti v akci.

4.7. Žádosti podané faxem, telefonicky, e-mailem nebo poštou nebudou akceptovány. Nečitelné, neúplné nebo pozměněné formuláře žádostí nebo průzkumy budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře žádostí, které nebudou vyplněny v souladu s těmito podmínkami.

4.8. Nárok účastníka bude ověřen v souladu s těmito podmínkami. Nároky nejsou platné v případě opravňujících výrobků, které jsou vráceny prodejci a účastník opravňující výrobek vymění nebo obdrží plnou náhradu. V takovém případě bude pořadatel oprávněn požadovat jakékoli poskytnuté dárky zpět.

4.9. Pořadatel nebude žádost vyřizovat, pokud účastník neposkytne platnou kopii dokladu o koupi, sériové číslo výrobku a obrázek sériového čísla a čárového kódu.

5. PROCES UPLATNĚNÍ

5.1 Karta Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series bude zaslána na adresu poskytnutou uživatelem registrovanou na účtu My Panasonic.

5.2. Pokud je karta Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series nedoručitelná z důvodu neplatné nebo nesprávné adresy, není pořadatel povinen provádět další šetření.

5.3. Riziko zhoršení kvality a náhodné ztráty karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series přechází při odeslání na účastníka.

5.4. Dodání karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series proběhne do 2 měsíců po uplynutí lhůty pro uplatnění nároku.

5.5. V případě, že pořadatel není schopen dodržet termín dodání uvedený v části 5. 4 z důvodů, za které pořadatel nenese odpovědnost (nedostupnost karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series), je pořadatel povinen o tom neprodleně informovat účastníka a současně účastníkovi oznámit předpokládané nové datum dodání. Za nedostupnost karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series se v tomto smyslu považuje zejména nedodání včas pořadatelovým dodavatelem, pokud pořadatel uzavřel shodnou transakci, pořadatel ani jeho dodavatel nenesou vinu nebo pořadatel není povinen v konkrétním případě výrobek obstarávat. Za případ nedostupnosti karty Lexar® Professional CFexpress™ typ B GOLD Series se rovněž považuje případ nepředvídaných okolností, jako je jakákoli událost vyšší moci.

6. OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Odpovědným správcem údajů je pořadatel, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NĚMECKO; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Pořadatel bude dodržovat zákonná ustanovení platných zákonů o ochraně údajů. Platí zásady ochrany osobních údajů pořadatele, které naleznete na adrese:

ochrana osobních údajů - Panasonic

6.3. Typy shromažďovaných údajů: Oslovení, jméno a příjmení, poštovní adresa, země bydliště a e-mailová adresa, odpověď na průzkum, opravňující výrobek, datum a místo nákupu opravňujícího výrobku.

6.4. Účely shromažďování údajů: Údaje budou shromažďovány, zpracovávány a ukládány výhradně za účelem provádění akce nebo pro přímý marketing, pokud s tím účastník souhlasil. Pokud účastník souhlasil s přímým marketingem, budou pro tento účel shromažďovány, zpracovávány a ukládány také výše uvedené typy údajů. Údaje již existujících zákazníků budou porovnány a aktualizovány údaji poskytnutými během této akce.

6.5. Zpracování údajů je založeno na článku 6 (1) (a) a (b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR").

6.6. Veškeré osobní údaje účastníka nebudou předány třetím stranám ani jim nebudou zpřístupněny k použití bez jejich souhlasu. Výjimku tvoří třetí strany, mimo jiné agentury, které byly pověřeny prováděním akce a které budou shromažďovat, ukládat a používat údaje za účelem provádění akce. Třetí strany dodržují GDPR a mají zavedena nezbytná bezpečnostní opatření, jak bylo písemně dohodnuto s pořadatelem a mají smlouvy o zpracování dat.

6.6. Údaje účastníků budou po skončení akce smazány. Pořadatel je bude archivovat pouze pro účely právní obrany, nejdéle do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky.

6.7. Účastník může pořadateli kdykoli oznámit odvolání používání osobních údajů pro přímý marketing a vznést námitku proti používání příslušných osobních údajů účastníka pro přímý marketing. Toto odvolání bude adresováno pořadateli nebo pobočce společnosti Panasonic v zemi, v níž má účastník bydliště.

6.8. Účastník má právo kdykoliv uvolnit informace o uložených osobních údajích účastníka, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů v rámci platných právních předpisů zasláním své žádosti na data_protection@eu.panasonic.com.

7. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

7.1. Uplatněním nároku na dárky se má zato, že účastníci si přečetli a přijali tyto podmínky.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost všech nároků, aby se ochránil před podvodnými, neplatnými nebo opakujícími se nároky, mimo jiné včetně požadavku, aby účastník prokázal, že nevrátil opravňující výrobek ve lhůtě 28 dnů od data dodání. Nároky na vrácené opravňující výrobky, špatný úmysl nebo podvodné příspěvky nebo nároky, které jinak nesplňují tyto podmínky, budou neplatné.

7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, tyto podmínky kdykoli měnit a tuto akci změnit nebo stáhnout.

7.4. Na zakoupený opravňující výrobek lze uplatnit pouze jeden nárok.

7.5 Za účelem sledování podvodných nároků si pořadatel vyhrazuje právo kontrolovat vrácené výrobky u příslušných autorizovaných prodejců oproti obdrženým nároků na dárky. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout vydání dárku (nebo podniknout kroky k vyžádání vrácení, pokud již byl poskytnut), pokud existuje podezření, že bylo vzneseno nepravdivé nebo podvodné tvrzení.

7.6. Tyto podmínky se řídí zákony Spolkové republiky Německo, s vyloučením mezinárodního kolizního práva, zejména Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Soudy ve Wiesbadenu v Německu mají výlučnou pravomoc k urovnání jakéhokoli sporu nebo nároků vyplývajících z této akce nebo v souvislosti s ní.

7.7. Pokud by některé ustanovení těchto podmínek bylo neplatné, platnost zbývajících podmínek zůstane nedotčena.

Využíváme soubory cookie třetích stran ke zlepšení našich služeb a k sestavování anonymních analýz. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny soubory cookie. Soubory cookie si můžete sami povolit či zakázat. OK Zobrazit více